Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

XES0005 Espanja 1

by admin last modified Aug 31, 2016 01:00 AM

Course begins and ends

Sep 12, 2016 - Nov 03, 2016.

Course contents

Asema: Alkeiskurssi.

Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat tutkintoonsa toisen vieraan kielen.

Target

Kurssin taivotteena on perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys). Tärkein suullisen viestinnän osaamistavoite on oppia reagoimaan yksikertaisiin kysymyksiin ja kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa. Tärkein kirjallisen viestinnän osaamistavoite on oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä/viestejä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

  • muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia.
  • tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
  • kertoa itsestään ja oman elämän asioista: mistä on kotoisin, omasta perheestään, mistä pitää ja mistä on kiinnostunut mm. harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
  • selviytyy myös perus ostos- ja tilaustilanteessa.
  • kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita/rakenteita:

  • olla-verbit ja yksinkertainen preesens
  • persoona-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit
  • sanasto: kysymyssanoja, lukusanoja, perhe, kulkuneuvot, harrastuksia

Prerequisities

EDELTÄVÄT OPINNOT: Kurssille osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Literature

ESPAÑOL 1 . Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, Finn Lectura - ISBN 978-951-792-672-0.