Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät

by admin last modified Nov 07, 2017 11:04 AM

Course begins and ends

Sep 19, 2017 - Nov 07, 2017.

Course contents

Tämä laboratoriokurssi esittelee molekyyligenetiikan moderneja tutkimusmenetelmiä: kvantitatiivinen PCR, digitaalinen PCR, uuden sukupolven sekvensointimenetelmät (NGS) erilaisista lähtömateriaaleista ja CRISPR geenien analysointi ympäristömikrobiologian kontekstissa. Laboratoriotyöt sisältävät nukleiinihappojen eristys- ja puhdistusmenetelmät, sekvensointinäytteiden valmistamisen ja tulosten analysoinnin.

Target

Kurssi antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää ja hyödyntää työssään uuden sukupolven sekvensointimenetelmiä ja kvantitatiivisia PCR-menetelmiä, jotka ovat laajasti käytössä molekyylibiologiassa, ekologiassa, mikrobiologiassa ja lääketieteessä. Opiskelijat oppivat molekyylibiologisiin analyyseihin kuluvan ajan ja tarvittavat työvälineet, ja saavat varmuutta ja hyvät työtavat työskennellä laboratoriossa. Opiskelijat oppivat seuraamaan työohjeita itsenäisesti, käyttämään mikropipettejä tarkasti ja päivittämään työkirjansa ajallaan, niin että on mahdollista toistaa onnistunut koe ja löytää syy epäonnistuneelle kokeelle. Ryhmätyöt ja esitykset lisäävät opiskelijan esiintymiskykyä, sosiaalisia taitoja ja itseluottamusta.

Prerequisities

Bio- ja ympäristötieteiden kandidaattiopintojen suorittaminen.

Literature

Oppimateriaali

Laboratoriotöiden ohjeet ja muu annettu materiaali.