Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät

tekijä: admin Viimeisin muutos tiistai 07. marraskuuta 2017, 11.04

Kurssi alkaa ja päättyy

19.09.2017 - 07.11.2017.

Kurssin sisältö

Tämä laboratoriokurssi esittelee molekyyligenetiikan moderneja tutkimusmenetelmiä: kvantitatiivinen PCR, digitaalinen PCR, uuden sukupolven sekvensointimenetelmät (NGS) erilaisista lähtömateriaaleista ja CRISPR geenien analysointi ympäristömikrobiologian kontekstissa. Laboratoriotyöt sisältävät nukleiinihappojen eristys- ja puhdistusmenetelmät, sekvensointinäytteiden valmistamisen ja tulosten analysoinnin.

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää ja hyödyntää työssään uuden sukupolven sekvensointimenetelmiä ja kvantitatiivisia PCR-menetelmiä, jotka ovat laajasti käytössä molekyylibiologiassa, ekologiassa, mikrobiologiassa ja lääketieteessä. Opiskelijat oppivat molekyylibiologisiin analyyseihin kuluvan ajan ja tarvittavat työvälineet, ja saavat varmuutta ja hyvät työtavat työskennellä laboratoriossa. Opiskelijat oppivat seuraamaan työohjeita itsenäisesti, käyttämään mikropipettejä tarkasti ja päivittämään työkirjansa ajallaan, niin että on mahdollista toistaa onnistunut koe ja löytää syy epäonnistuneelle kokeelle. Ryhmätyöt ja esitykset lisäävät opiskelijan esiintymiskykyä, sosiaalisia taitoja ja itseluottamusta.

Esitiedot

Bio- ja ympäristötieteiden kandidaattiopintojen suorittaminen.

Kirjallisuus

Oppimateriaali

Laboratoriotöiden ohjeet ja muu annettu materiaali.