Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tutkimusmetodologian kenttä: laadulliset erityismenetelmät

by Anna Mari Kokkonen last modified Mar 06, 2020 09:47 AM

 

Mitä ovat laadulliset menetelmät? Miten ne eroavat toisistaan? Millaisia tieteenfilosofisia taustasitoumuksia menetelmiin liittyy? Millainen menetelmä sopii omaan tutkielmaani? Mikä on oman tutkielmani lähestymistapa ja menetelmä?

Tutustumalla luentotallenteisiin pääset suunnistamaan laadullisten tutkimusmenetelmien kenttään, niiden keskeisiin tunnuspiirteisiin ja siihen millaisten ilmiöiden tarkasteluun menetelmät soveltuvat.

polkuavain: menetelmät10

Huom. Luentotallenteet on päivitetetty elokuussa 2018.