MATS340 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 2

tekijä: admin Viimeisin muutos maanantai 06. toukokuuta 2019, 09.55

Kurssi alkaa ja päättyy

09.01.2019 - 18.03.2019.

Kurssin sisältö

Elliptiset divergenssimuotoiset osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja niiden heikot ratkaisut, ratkaisun olemassaolo, maksimi- ja vertailuperiaatteet, ratkaisun yksikäsitteisyys, ratkaisujen säännöllisyys, parabolinen osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja niiden heikot ratkaisut.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja:
-pystyy käyttämään Sobolevin-avaruuksien perustyökaluja osittaisdifferentiaaliyhtälöiden käsittelyyn
-tietää heikon ratkaisun määritelmän sekä pystyy osoittamaan yksinkertaisissa tapauksissa annetun esimerkin heikoksi ratkaisuksi
-tunnistaa elliptisen ja parabolisen osittaisdifferentiaaliyhtälön sekä tietää millaisia olemassaolo-, yksikäsitteisyys- ja säännöllisyystuloksia niille pätee
-osaa käyttää säännöllisyystekniikoita yo osittaisdifferentiaaliyhtälöille

Esitiedot

Suositeltavat esitiedot: MATS230 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, MATS110 Mitta ja integraali, MATS235 Sobolev-avaruudet. 

Kirjallisuus

Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Evans: Partial differential equations
Wu, Yin, Wang: Elliptic and parabolic equations
Opintojakson oppimateriaalit

Luentomoniste