MATS340 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 2

by admin last modified May 06, 2019 09:55 AM

Course begins and ends

Jan 09, 2019 - Mar 18, 2019.

Course contents

Elliptiset divergenssimuotoiset osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja niiden heikot ratkaisut, ratkaisun olemassaolo, maksimi- ja vertailuperiaatteet, ratkaisun yksikäsitteisyys, ratkaisujen säännöllisyys, parabolinen osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja niiden heikot ratkaisut.

Target

Kurssin suoritettuaan osallistuja:
-pystyy käyttämään Sobolevin-avaruuksien perustyökaluja osittaisdifferentiaaliyhtälöiden käsittelyyn
-tietää heikon ratkaisun määritelmän sekä pystyy osoittamaan yksinkertaisissa tapauksissa annetun esimerkin heikoksi ratkaisuksi
-tunnistaa elliptisen ja parabolisen osittaisdifferentiaaliyhtälön sekä tietää millaisia olemassaolo-, yksikäsitteisyys- ja säännöllisyystuloksia niille pätee
-osaa käyttää säännöllisyystekniikoita yo osittaisdifferentiaaliyhtälöille

Prerequisities

Suositeltavat esitiedot: MATS230 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, MATS110 Mitta ja integraali, MATS235 Sobolev-avaruudet. 

Literature

Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Evans: Partial differential equations
Wu, Yin, Wang: Elliptic and parabolic equations
Opintojakson oppimateriaalit

Luentomoniste