TIES324 Signal Processing

tekijä: admin Viimeisin muutos tiistai 03. marraskuuta 2020, 21.07

Kurssi alkaa ja päättyy

11.09.2019 - 24.05.2020.

Kurssin sisältö

Sisältö

Kurssi keskittyy signaalinkäsittelyn perusteisiin. Se kattaa perusoperaatiohin liittyvän teorian, digitaalisten suotimien suunnittelun sekä niiden soveltamisen MATLAB-ympäristössä. Sovellusalueina kuvantamissignaalit (EEG/MEG) ja musiikki.

Suoritustavat

Tentti

Opiskelija tuntee käytetyimmät signaalinkäsittelymenetelmät ja osaa soveltaa niitä käytännön analyyseissä.