TIES324 Signal Processing

by admin last modified Nov 03, 2020 09:07 PM

Course begins and ends

Sep 11, 2019 - May 24, 2020.

Course contents

Sisältö

Kurssi keskittyy signaalinkäsittelyn perusteisiin. Se kattaa perusoperaatiohin liittyvän teorian, digitaalisten suotimien suunnittelun sekä niiden soveltamisen MATLAB-ympäristössä. Sovellusalueina kuvantamissignaalit (EEG/MEG) ja musiikki.

Suoritustavat

Tentti

Opiskelija tuntee käytetyimmät signaalinkäsittelymenetelmät ja osaa soveltaa niitä käytännön analyyseissä.