Ohjeet - Kopan etätentti

by Liisa Maria Eliina Kallio last modified Jan 24, 2018 02:23 PM
Kopassa on mahdollisuus järjestää etätenttejä. Kopan etätentti on ajastettu ja aikarajattu tehtävänpalautuskansio. Tentin voi siis suorittaa mistä tahansa missä on verkkoyhteys ja tietokone.

Etätentin luominen (opettaja):

 1. Luodaan Korppiin kurssin alle tenttiryhmä (nimessä on esim. Luentotentti), ja tapahtuma (esim. Etätentti) ellei sellaisia ole.
 2. Päivitetään tiedot Korpista Koppaan.
 3. Mennään Kopassa Luentotentti-kansioon ja sen alla Etätentti-kansioon.
 4. Valitaan Toiminnot-valikosta kohta "Laadi etätentti".
 5. Muokataan etätentin alkamis- ja päättymisaika ja lisätään tenttikysymykset, jotka tulevat opiskelijalle näkyviin kun tentti alkaa. Ennen tentin alkua opiskelijalle näytetään aikalaskuri tentin alkuun.
 6. Tenttikysymyksinä toimivat parhaiten essee-tyyppiset soveltavat tehtävät, koska opiskelijaa ei valvota ja hänellä on vapaasti käytössään kaikki luentomateriaalit ja muut mahdolliset lähteet - "kerro omin sanoin".

Etätentin laatiminen Koppaan

Etätentti opiskelijoille

Tarvitaan tietysti ilmoittautuminen tenttiin Korpissa.

Muutoin opiskelijat:

 1. Kirjautuvat Koppaan ja valitsevat sen kurssin, jota ovat tenttimässä.
 2. Näkevät aikalaskurin tentin alkuun.
 3. Kun tentti alkaa, näkevät tenttipalautusnapin ja kysymykset.
 4. Tekevät vastauksen tiedostona ja palauttavat sen tentin aikana, laskuri näyttää jäljellä olevan ajan.
 5. Tenttiajan päätyttyä tehtävänpalautus sulkeutuu.
Etätentti, laskuri
Etätentti on siis käytännössä aikarajattu tehtävänpalautus. Lue tarkemmat ohjeet tehtävänpalautuksesta.