Tekijänoikeudet Kopassa

tekijä: Rikupekka Juhani Oksanen Viimeisin muutos perjantai 06. lokakuuta 2017, 14.08
Kun tuotetaan opetusmateriaalia tai muuta aineistoa verkkoon, on tärkeää huomioida tekijänoikeudet. Jos verkko-opetuksessa käytetään tekijänoikeudella suojattuja teoksia, on niiden käyttöön saatava aineistojen oikeudenhaltijan luvat. Tällaisia teoksia ovat mm. artikkelit, esitykset, äänitteet, kuvat, taulukot ja audiovisuaaliset tallenteet.

Kopan kaltainen suljettu verkkoympäristö ei poista tekijänoikeuslaissa määriteltyjä velvollisuuksia.

Mitä ei saa tehdä?

  • Kopioida/skannata luvattomasti materiaalia kirjoista ja teoksista.
  • Käyttää opetustarkoituksiin internetistä ilman lupaa esim. Optimaan tallennettua materiaalia (esim. kuvat, artikkelit, tallenteet).
  • Jakaa tekijänoikeuslailla suojattuja aineistoja (esim. musiikki).

Opetuksen yhteydessä esimerkiksi musiikkiesityksistä tehtyjen tallenteiden laittaminen Koppaan edellyttää esittäjän ja esitettävän teoksen oikeudenhaltijan lupaa.

 

Mitä saa tehdä?

  • Levittää tietoa omin sanoin muiden tekemistä tieteellisistä julkaisuista tai muista teoksista.
  • Ottaa sitaatteja julkistetuista teoksista tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
  • Linkittää Internetissä olevaa materiaalia (esim. artikkeli tai sarjakuva) omaan materiaaliin
  • Hyödyntää Internetistä löytyvien kuvapankkien (esim. http://www.freeimages.co.uk/) kuvia omassa materiaalissaan, kunhan lähde on mainittu.

 

Opiskelijan tuottama aineisto

Opiskelijat eivät voi oletusarvoisesti tuottaa materiaalia Koppaan eikä heille saa antaa siihen tarvittavia oikeuksia. Kurssin opettaja voi kuitenkin itse laittaa opiskelijan tuottamaa aineistoa Kopaan jos siitä on sovittu kirjallisesti opiskelijan kanssa.

Koulutuksen järjestäjä saa käyttää opiskelijan valmistamaa aineistoa sen kurssin opetuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu. Opiskelijan valmistamaa aineistoa ei saa käyttää kurssin päätyttyä eikä minkään muun kurssin yhteydessä ellei asiasta sovita osapuolten kesken kirjallisesti erikseen.

Tekijänoikeuksien huomioiminen on materiaalin tuottajan eli opettajan/opiskelijan vastuulla!

Lisätietoa tekijänoikeuksista: