Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Uusin sisältö Kopassa

tekijä: Rikupekka Oksanen ADMIN Viimeisin muutos tiistai 24. maaliskuuta 2020, 14.02
Kaikki uusi sisältö Kopassa, niin julkinen kuin vain Sinulle näkyvä.
Otsikko Kuvaus Muokkauspäivä Luontipäivä
Kurssikansio ERIS323: Erityispedagogisen tutkielman ohjauskurssi Opiskelija laatii ohjauksen tukemana tutkimussuunnitelman, joka sisältää aiheen valinnan perustelun, teoreettiset jäsennetyt tutkimustehtävät ja riittävän kirjallisuuskatsauksen. Hyväksytyn tutkimussuunnitelman perusteella opiskelija kerää tutkimusaineiston ja aloittaa sen analysoinnin ohjaajan tukemana. Tutkielmien aiheet kytketään laitoksen tutkimushankkeisiin ja -alueisiin. tiistai 16. huhtikuuta 2013, 11.56 maanantai 29. lokakuuta 2012, 09.11
Kurssikansio SOSA115: Sosiologian historia Perehdytään sosiologian syntyyn vaikuttaneeseen kehitykseen, sosiologian ajatteluperinteisiin ja niiden tapoihin eritellä yhteiskuntaa. tiistai 15. huhtikuuta 2014, 08.20 keskiviikko 12. syyskuuta 2012, 10.38
Kurssikansio MATY010: Matematiikan propedeuttinen kurssi Yhtälö- ja epäyhtälöryhmät, reaalifunktiot, yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, analyyttistä geometriaa. maanantai 27. elokuuta 2012, 14.58 maanantai 27. elokuuta 2012, 14.52
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja ammatillista opettajaidentiteettiä.  tiistai 18. syyskuuta 2012, 09.55 tiistai 21. elokuuta 2012, 12.58
Kurssikansio MATS576: MA3: Markov Chain Stability and Applications This course will provide an introduction to the theory and applications of Markov chains over general state spaces. The course will start from the basics in Markov chains and then, using many examples taken from dynamical systems and from Monte Carlo methods, will gradually introduce some of the main modern concepts underlying the theory of Markov chains over general state space. lauantai 11. elokuuta 2012, 14.58 keskiviikko 01. elokuuta 2012, 12.16
Kurssikansio KEMV989: RE2: Optimization of Bioenergy use The objective of the course is to give an overview of current bioenergy use and how to optimize future utilization. State-of-the-art technology in bioenergy will be reviewed, including: current topics of research and development, future aspects, unresolved problems and needs for further research. The lectures will be divided into the following topics: Future of bioenergy, bioenergy production in small scale, torrefaction, biomass combustion in fluidized beds, pellet production and use, gasification with related biorefineries and transport fuels based on biomass. Also the formation emissions and techniques for their minization will be discussed. Completing the course includes an exam at the end of the course and a homework exercise. Additional program will include a demonstration of biodiesel production from vegetable oils, as well as presentation(s) by local companies. perjantai 10. elokuuta 2012, 08.44 keskiviikko 01. elokuuta 2012, 12.15
Kurssikansio KEMV992: CH2: Determination of Solution Phase Structures Although solid-state structures, determined mainly by crystallographic methods, continue to be one of the major methods for the determination of three-dimensional structures of molecules and complexes, in many cases these methods are not applicable due to the lack of suitable crystals. In these cases, the best alternatives involve the determination of solution phase structures by a combination of NMR methods and molecular modeling. The aim of this course is to introduce the students to the basics of both methods and especially how their combination can be used as a highly powerful tool for assigning and determining the structures and conformations of small molecules and their complexes. tiistai 07. elokuuta 2012, 15.23 keskiviikko 01. elokuuta 2012, 12.15
Kurssikansio MATA113: Analyysi 3 Lukusarjat, suppenemistestejä, funktiojonot ja –sarjat, potenssisarjat ja Taylor-kehitelmät maanantai 14. toukokuuta 2012, 11.06 tiistai 08. toukokuuta 2012, 10.45
Kurssikansio EKTA100: Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena Elämänkatsomustieto-oppiaineen historia Elämänkatsomustiedon lainsäädännöllinen perusta Opetussuunnitelmasisällöt Oppiaineen peruskäsitteet ja arviointiperusteet Elämänkatsomustieto pedagogisena toimintana torstai 17. maaliskuuta 2016, 11.45 tiistai 13. maaliskuuta 2012, 21.44
Kurssikansio YFIA300: Poliittinen filosofia Tutustuminen moderniin poliittiseen filosofiaan ja politiikan teoriaan. Luentojen alustava sisällys: 1. Johdanto. Näkökulmia yhteiskuntafilosofiaan ja politiikan teoriaan (AL+MO) 25.1 2.       Kant vs Hegel & Marx: normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria vs emansipaation yhteiskunnalliset ehdot (AL). 26.1 3.       Nietzsche ja genealoginen lähestymistapa (MO) 1.2 4.       Rawls, Habermas ja normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria. Liberalismi. (AL) 2.2. 5.       Schmitt (MO) 8.2. 6.       Kommunitarismi, feminismi ja individualismin sosiaaliset ja historialliset ehdot. (AL) 9.2 7.       Arendt (MO) 15.2. 8.       Kriittinen teoria ja tunnustussuhteet: Axel Honneth ja Nancy Fraser (AL) 16.2. 9.       Foucault (MO) 22.2. 10.     Marx-inspiroitunut kapitalismikritiikki tänään (Olli-Pekka Moisio) 23.2. 11.     Agamben (MO) 24.2. 12.     Yhteenveto ja jatkokysymyksiä (AL+MO) 25.2.   maanantai 05. maaliskuuta 2012, 11.32 keskiviikko 25. tammikuuta 2012, 13.56
Kurssikansio YFIA200: Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät a) Kvalitatiivisten menetelmien luento Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvalitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä ja valmiista aineistoista, analyysitavoista ja tutkimusprosessin kulusta. Lisäksi jakson aikana käsitellään tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tieteellistä kirjoittamista laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien metodista suunnittelua ja toteutusta. JA b) Kvantitatiivisten menetelmien luento Jakson sisältönä on perehtyminen empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, tutkimusprosessista ja analyysitavoista. keskiviikko 19. marraskuuta 2014, 13.16 maanantai 07. marraskuuta 2011, 09.16
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä. torstai 12. tammikuuta 2012, 16.45 keskiviikko 14. syyskuuta 2011, 00.01
Kurssikansio VIES020: Julkisuuslaki (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) keskiviikko 19. syyskuuta 2012, 16.33 perjantai 09. syyskuuta 2011, 13.35
Kurssikansio EKTA100: Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) keskiviikko 02. huhtikuuta 2014, 14.20 keskiviikko 24. elokuuta 2011, 12.52
Kurssikansio MATP153: Approbatur 1B, syksy 2011 Yhden muuttujan funktio-oppia ja differentiaalilaskentaa. Kerrataan ja täydennetään lukualueiden ja reaalifunktioiden teoriaa; käsitellään murto-, reaali- ja kompleksiluvut, raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Ratkaistaan ääriarvotehtäviä ja tutustutaan uusiin alkeisfunktioihin sekä niiden derivointiin. torstai 30. kesäkuuta 2011, 15.36 keskiviikko 29. kesäkuuta 2011, 15.29
Kurssikansio MATP152: Approbatur 1A, syksy 2011 Lineaarialgebraa ja analyyttistä geometriaa. Tarkastellaan reaalista vektoriavaruutta ja sen geometriaa, tutustutaan matriisilaskentaan ja lineaarialgebraan sekä sovelletaan tietoutta analyyttiseen geometriaan torstai 30. kesäkuuta 2011, 13.33 keskiviikko 29. kesäkuuta 2011, 11.40
Kurssikansio TILS110: Bayes-tilastotiede Bayes-menetelmää käytetään paitsi tilastollisessa data-analyysissa myös mm. kuva-analyysissa, neurolaskennassa (Bayes-verkot), bioinformatiikassa, päätöksentekoteoriassa sekä käänteisongelmien ratkaisuissa. Lähestymistapa perustuu posterioritodennäköisyyksien laskemiseen, jossa otetaan huomioon sekä ennakkotieto että havaintoaineiston informaatio. Kurssilla perehdytään myös MCMC-menetelmän käyttöön posteriorin laskennassa WinBUGS-ohjelmalla. Kurssin alkuosassa laskennassa käytetään 1st bayes –ohjelmaa. Kurssin sisältö OSA I 1. Johdanto 2. Todennäköisyys epävarmuuden mittana 3. Malli 4. Priori, posteriori ja prediktiiviset jakaumat 5. Yksiparametrisia malleja 6. Hypoteesintestaus 7. Joitakin yleisiä periaatteita OSA II 8. Johdatus moniparametrisiin malleihin 9. Posteriorin approksimointi 10. Posteriorijakauman simulointi-MCMC 11. Hierarkkiset Bayes-mallit 12. Mallikritiikki Bayes-tilastotieteessä 13. Puuttuvan tiedon käsittely 14. Esimerkkejä hierarkkisten mallien soveltamisesta 15. Bayesiläinen päätöksentekoteoria 16. Empiirinen bayes -menetelmä torstai 13. tammikuuta 2011, 21.12 torstai 13. tammikuuta 2011, 20.59
Kurssikansio FILA120: Klassinen teos ja kommentaari This course aims to introduce Neoplatonic metaphysics to students of philosophy through an examination of Proclus' Elements of Theology, the most systematic and concise exposition of the subject given by a Neoplatonic philosopher. Through this text, students will be brought to a general understanding of how Neoplatonists conceived the structure of reality and the place of human beings within it. Proclus is one of Neoplatonism's most philosophically influential figures and the Elements one of its most seminal works. tiistai 18. tammikuuta 2011, 10.09 tiistai 11. tammikuuta 2011, 14.37
Kurssikansio YFIS202: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi Tavoitteena on perehdyttää kvantitatiivisiin, selittävän analyysitason tutkimusmenetelmiin. perjantai 28. tammikuuta 2011, 11.48 tiistai 11. tammikuuta 2011, 12.34
Kurssikansio MATS263: Stokastiikka 2 Karakteristiset funktiot, raja-arvolauseet, sovellukset. tiistai 09. marraskuuta 2010, 22.27 tiistai 09. marraskuuta 2010, 22.23
Kurssikansio THKKUV7: Grafiikka julkaisuun Kurssilla käydään läpi mallin avulla kuinka grafiikat saadaan vietyä ja viimeisteltyä erilaisista tutkimussovelluksista (esim. excel, powerpoint, spss) tekstinkäsittelyohjelmiin tai taittoon yliopiston tarjoamilla työkaluilla (acrobat, inkscape, gimp). Koulutuksessa opetetaan milloin kannattaa käyttää vektori- ja milloin rasterimuotoista grafiikkaa. Koulutuksen loppuun on varattu aikaa keskustelulle ja omien tapausten käsittelyyn. maanantai 27. syyskuuta 2010, 14.04 maanantai 27. syyskuuta 2010, 13.43
Kurssikansio TIEA222: Tietoturva Kurssilla käydään läpi tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet. Verkon suojaamisen lisäksi käsitellään etäyhteyksien ja etäkäytön tietoturvaa, virusten torjuntaa sekä salaus ja PKI asioita. keskiviikko 22. syyskuuta 2010, 19.23 maanantai 20. syyskuuta 2010, 14.55
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä. torstai 16. syyskuuta 2010, 12.00 tiistai 14. syyskuuta 2010, 11.27
Kurssikansio MATS262: Stokastiikka 1 Satunnaismuuttujat, konvergenssikäsitteet, Lp-avaruudet, ehdollinen odotusarvo, martingaalit tiistai 26. lokakuuta 2010, 13.03 keskiviikko 08. syyskuuta 2010, 14.24
Kurssikansio BIOA500: Koe-eläinkurssi Luennot: eläinkokeiden suunnittelu, koe-eläinten käsittely ja hoito, yleisimmät laboratorioeläimet ja niiden ominaisuudet, koe-eläinten käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja etiikka, eläinkokeen hyöty-haitta −analyysi, eläinkokeellisen tutkimuksen tilastollisia menetelmiä, tulosten arviointi ja tieteellisen raportin laatiminen. Harjoitustyöt: kemikaalien annostelutavat, verinäytteiden otto, anestesia, analgesia ja ruumiinvaus. Paikka: Konneveden tutkimusasema. Kirjaudu sisään niin pääset käsiksi materiaalikansioon! perjantai 13. elokuuta 2010, 13.03 perjantai 23. huhtikuuta 2010, 16.44
Kurssikansio RFIA045: Ranskan historia Ranskan historian pääpiirteet varhaiskeskiajalta 1900-luvulle. maanantai 05. syyskuuta 2011, 13.37 keskiviikko 20. tammikuuta 2010, 15.44
Kurssikansio BMEA001: Biomekaniikan tutkimusmenetelmien jatkokurssi Lihasmekaniikka <br />- Voiman välittymisen mekanismit <br />- Lihas- ja niveljäykkyydet ja niiden säätely <br />- Lihassolukimppujen pituusmuutokset lihassupistuksessa <br />- Mallintaminen <br />Mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde <br />Lihaksen sähköisen aktiivisuuden mittaaminen <br />Sähköstimulaation käyttö hermolihasjärjestelmän tutkimuksessa <br />Jalkapohjaan kohdistuvan paineen mittaaminen tiistai 19. tammikuuta 2010, 13.59 tiistai 19. tammikuuta 2010, 10.34
Kurssikansio BMEP003: Biofysiikka - Kevät 2010 maanantai 15. marraskuuta 2010, 14.56 torstai 14. tammikuuta 2010, 09.57
Kurssikansio FYSA231: Kvanttimekaniikka I (osa A) Aaltomekaniikkaa: Kvanttimekaniikan postulaatit – aaltofunktio, observaabelit ja operaattorit, mittaus ja aaltofunktion romahtaminen, kanoninen kvantisointi, Schrödingerin yhtälö ja sen ratkaiseminen; 1-ulotteisia sovelluksia: hiukkanen potentiaalilaatikoissa, harmoninen värähtelijä; pariteetti. Kvanttimekaniikan yleinen rakenne: Diracin merkintä; operaattoreiden matriisiesitykset; pämääräisyysperiaatteet; aikakehitys ja liikevakiot; paikka- ja liikemääräesitykset; yhteys aaltomekaniikkaan; minimiaaltopaketti. Sirontaprobleema ja vapaa hiukkanen: sironta erilaisista potentiaaleista, tunneloitumisilmiö; WKB-approksimaatio. tiistai 12. tammikuuta 2010, 14.21 maanantai 23. marraskuuta 2009, 10.08
Kurssikansio PUHP101: Vuorovaikutuksen dynamiikka Tavoite: Tutustua vuorovaikutuskäyttäytymiseen, vuorovaikutussuhteisiin ja ryhmiin puheviestinnän ilmiöiden näkökulmasta. Opiskelija - tuntee nonverbaalisen viestinnän keskeisimmät käsitteet ja osaa analysoida nonverbaalisen viestinnän funktiota - ymmärtää, mitä on interpersonaalinen viestintä ja millaisia vuorovaikutusilmiöitä siihen liittyy - ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät - ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat - ymmärtää puheviestinnän merkityksen organisaatioissa - osaa eritellä ja analysoida erilaisia vuorovaikutustilanteita puheviestinnän teorioita hyödyntäen. tiistai 27. lokakuuta 2009, 10.44 tiistai 27. lokakuuta 2009, 10.42