Kurssikirja

by Mikko Matias Saarimäki last modified Dec 05, 2013 11:54 AM

Mikko Saarimäki: Diskreettiä ja äärellistä matematiikkaa. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, oppimateriaaleja n:o 5, 2007  (3. painos).

Myynti: KampusKirja, Gummeruksenkatu 6.

Muutamia kirjoja on lainattavissa kurssikirjastosta. Myös aikaisemmat painokset ovat käyttökelpoisia.

Etu- ja takakannen kuvat:

Etukansi Takakansi

Kurssikirjan sisältö