Etusivu

by Vesa Veikko Julin last modified May 14, 2012 11:14 AM

Nämä ovat Kurssin, MATA113 Analyysin 3 Kesä 2012, kotisivut.

Sisältö:  Lukusarjat, suppenemistestejä, funktiojonot ja –sarjat, potenssisarjat ja Taylor-kehitelmät

Laajuus: 4 op

Luennoitsija, Vesa Julin.

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Korpissa.