Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Metodikurssin suoritustavat

tekijä: avalkone — Viimeisin muutos torstai 31. lokakuuta 2013, 14.29

Aineopintosuoritukset / Luentopäiväkirja VALA115

Kurssi jakaantuu kahteen osaan, ensimmäisessä oppiaineen vakituinen henkilökunta luennon tutkimuksellisen prosessin vaiheista ja jäsentämisestä: tältä osuudelta kirjoitetaan luentopäiväkirjaa 1-2 sivua / luento. Päiväkirjan tarkoitus on ottaa luennolla esiin tulleita ajatuksia, ongelmia, kysymyksiä  - ja pohtia niitä hetken omakohtaisesti. Eli Luentojen informaatiota voi myös soveltaa omaan tutkimusaiheeseen, aineistoon ym. Tässä suhteessa kurssin on tarkoitus olla myös osa omaa tutkielman rakentamista ja menetelmien pohtimista. Power-pointteja ei tarvitse toistaa, koska ne ovat kaikille saatavilla. Mutta niitä voi laajentaa ja tulkita lisää.

 Toisessa osassa oppiaineen tutkijat luennoivat erilaisista, omissa tutkimuksissa käytetyistä aineistotyypeistä siten, että luennon lisäksi näillä kerroilla tehdään harjoitustyö. Harjoitustyön tekeminen kuuluu siis osaltaan kurssiin myös. Yksittäisiä tutkijoiden luentoja kannattaa avata omassa luentopäiväkirjassa siten, että valikoi näistä 1-2, joista haluaa kirjoittaa enemmän ja mahdollisesti myös soveltaa omaan aihepiiriinsä. Luennollahan todettiin, että useimmilla teistä on aihe, aineisto, kysymykset yms. jo olemassa. Joilla ei ole sellaista vielä, voivat pohtia läpikäytyjä asioita yleisemmällä tasolla.

Luentopäiväkirja siis riittää aineopintojen 5 op suoritukseen, ei tarvitse tenttiä enää erikseen kirjoja. -  Tekstit ottaa vastaan Kia Lindroos, Päiväkirjan palauttamisen dl on 15.12.2013.

 

Syventävien opintojen suoritukset VALS004

Syventävien tasolla vaatimuksena (5 op) on laajahko essee tai tutkimussuunnitelma, tentin vastaanottaa Kari Palonen. Palonen antaa suoritukseen esseeaiheet, jollet sitten tee tutkimussuunnitelmaa. Paloseen voi ottaa yhteyttä kurssin loppuvaiheessa ja sopia kurssin suoritustavasta. Esseen palauttamisen dl on 31.1.2014.