ERIS360: Portfolio

tekijä: Maija Reeta Airio Viimeisin muutos tiistai 17. syyskuuta 2013, 13.57
Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneelle opintojaksolle KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja ammatillista opettajaidentiteettiä.