Etusivu

by Päivi Elina Lammi last modified Jul 08, 2013 12:35 PM
Tervetuloa kurssin MATA128: Euklidinen tasogeometria, 4 op, kevät 2014, kotisivuille.

 

Kurssin sisältö: Tutustutaan euklidisen tasogeometrian perusteisiin aksiomaattisesta näkökulmasta.

Luennoitsija: Päivi Lammi. 

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Korpissa. Siellä ovat myös luentoajat sekä harjoitusryhmät.

Kurssille ilmoittautuneet voivat kirjautua tälle Koppa-sivustolle oikean yläreunan Kirjaudu-painikkeen kautta (tai edellä olevalla painikkeella). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin Korpissa. Kirjautumisen jälkeen saat näkyviin kurssin opetusmateriaalin (mm. harjoitustehtävät ja luentomonisteen).