Kurssikirja

by Mikko Matias Saarimäki last modified Jun 25, 2015 04:36 PM
Luennot seuraavat kurssikirjaa Mikko Saarimäki: Vektorilaskentaa euklidisissa avaruuksissa. Matematiikan ja tilastotieten laitos. Luentomoniste 65, 2012 (130 s.).


Luennot seuraavat em. kurssikirjaa. Luentojen seuraamiseksi on edullista, että moniste on jossain muodossa käytettävissä. Vuoden 2012 painos on parannettu painos, mutta aikaisemmat painokset ovat käyttökelpoisia.

Kirjan myynti: Painettua kurssikirjaa myy Soppi, Seminaarinmäki (kirjaston ja T-rakennuksen välissä). Käsikirjastossa on muutamia kirjoja lainattavissa.

Hanki moniste jo ensimmäiselle luennolle!