Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Niina Rutanen

tekijä: maikomul — Viimeisin muutos tiistai 10. marraskuuta 2015, 10.24

Erityisyyden, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tilat

Tässä graduryhmässä tarkastellaan kasvatuksen käytäntöjä, suunnittelua ja eri tasoilla tapahtuvaa toiminnan ohjausta erityisyydelle, yksilöllisyydelle ja yhteisöllisyydelle tarjoutuvien tilojen ja lasten toimijuuden näkökulmasta.      

Tutkielmien mahdollisia aihepiirejä:   

  • Erityisen lapsuuden rakentuminen ja tuen tarpeen muuttuvat määrittelyt (esim. ohjausdokumentit, lainsäädäntö, media, haastattelut, käytäntöjen havainnointi)
  • Tuen tarpeen muuttuvat määrittelyt ja lasten arjen siirtymät
  • Yksilöllisyys ja yleinen tuki pedagogiikan käytäntönä
  • Lasten toimijuus ja toimijuuden tuki kolmiportaisessa mallissa
  • Yksilöllisyyden ja yhdenvertaisuuden jännitteet käytännöissä
  • Julkisen ja yksityisen liukuvat rajat ja vanhempien osallistaminen
  • Vertais- ja kasvatusvuorovaikutus (lapset, kasvattajat, vanhemmat), mm. lasten sosio-emotionaalisen kompetenssin tukeminen (Papilio-hankkeessa)
  • Digitaaliset ympäristöt ja arjen muuttuvat tilat, mm. digitaalisen pelin vaikutus tunnetaitoihin

Ohjaaja ja yhteystiedot: Niina Rutanen, niina.a.rutanen@jyu.fi

Ohjattavien pro gradu -tutkielmien määrä: 8

Muuta huomioitavaa: Ryhmässä on mahdollista tehdä paritöitä. Ryhmässä voi joko kerätä oman aineiston tai mahdollisuuksien mukaan käyttää valmista aineistoa.