Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

MATA128 Euklidinen tasogeometria, kevät 2016

tekijä: Päivi Elina Lammi Viimeisin muutos tiistai 30. kesäkuuta 2015, 15.41

Kurssi alkaa ja päättyy

08.03.2016 - 11.05.2016.

Kurssin sisältö

Euklidisen tasogeometrian perusteita aksiomaattisesta näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija
  • tuntee aksiomaattisen geometrian perusrakenteen
  • osaa todistaa keskeisimpiä suoriin, kolmioihin ja ympyröihin liittyviä tuloksia
  • ratkaisee tehtäviä käyttäen esimerkiksi yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuuslauseita sekä kehäkulmalauseita
  • suorittaa harppi-viivain konstruktioita perustellen

Kirjallisuus

Eukleideen-Aschanin-Kahanpään Alkeet eli Eukleidesta suomennettuna ja kommentoituna
Greenberg: Euclidean and non-Euclidean Geometries
Kurittu, Hokkanen ja Kahanpää: Geometria (luentomoniste)
Väisälä: Geometria.

 

Luennoitsija: Päivi Lammi. 

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Korpissa. Siellä ovat myös luentoajat sekä harjoitusryhmät.

Kurssille ilmoittautuneet voivat kirjautua tälle Koppa-sivustolle oikean yläreunan Kirjaudu-painikkeen kautta (tai edellä olevalla painikkeella). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin Korpissa. Kirjautumisen jälkeen saat näkyviin kurssin opetusmateriaalin (mm. harjoitustehtävät ja luentomonisteen).