Työpajan eteneminen

by Jussi Olavi Maunuksela last modified Feb 17, 2016 10:05 AM
Työpajan tavoitteena on harjaannuttaa lähteiden hallintaan ja viitteiden kanssa työskentelyyn käyttäen työkaluna biberiä, joka on vapaasti levitettävä työkalu kirjallisuusviitteiden hallintaan.

Vaihe 0: Työpajan valmistelu

Aineisto

Ennakkotehtävässä pyydettiin keräämään tietoja vähintään kahdesta tutkimusaiheeseen perehtymiseen käyttämästäsi lähteestä:

 • Kopioi kunkin valitsemasi lähteen tiedot luennoitsijalta saamillesi lomakkeille. Muista merkitä lomakkeen yläreunaan nimikirjaimesi.

TeXnicCenter

Kopioidaan aluksi tarvittavat tiedostot työkoneelle ja käynnistetään tarvittavat ohjelmistot:

 1. Tallenna työkoneellesi tiedosto BibTeX.zip ja pura se sisältö (luettelo.tex, viitteet.bib, biblatex.bib) työhakemistoosi.
 2. Käynnistä TeXnicCenter-ohjelma napsauttamalla ensin Windowsin Käynnistä (Start)-painiketta, kirjoittamalla hakuruutuun texniccenter ja valitsemalla ohjelman nimi listasta.
 3. Avaa TeXnicCenterin "Define Output Profiles"-valikko "Alt + F7" näppäinyhdistelmällä.
 4. Kopio seuraavaksi "LaTeX => PDF" profiili nimelle "LaTeX => PDF (Biber)".
 5. Kirjoita kopioimasi profiilin "Path to BibTeX executable:" polun loppuun "bibtex.exe" komennon tilalle "biber.exe". Lopuksi valitse "OK".
 6. Avaa työkoneelle lataamasi tiedostot TeXnicCenteriin.

Vaihe 1: Aineiston keruu

 • Jakaudutaan 2-3 hengen ryhmiin
 • Ohjaaja jakaa ryhmille lähteiden tiedot.
 • Aikaa n. 10 minuuttia

Tuotos: Muistiinpanoja eri aihepiirin kirjallisuudesta.

Vaihe 2: Aineiston luokittelu

 • Ryhmä luokittelee saamansa lähteet (A) yleistajuisiin julkaisuihin, (B) ammatillisen tiedon julkaisuihin ja (C) tutkimusjulkaisuihin.
 • Ryhmä arvioi kunkin lähteen (tieteellisen) luotettavuuden
 • Ryhmä merkitsee lähteen luokittelun ja kirjaa arvionsa lähteen luotettavuudesta lomakkeen kääntöpuolelle.
 • Ryhmä saa - ja sen pitääkin - päivittää lähteen tietoja!
 • Aikaa n. 30 minuuttia

Tuotos: Muistiinpanoja eri aihepiirin kirjallisuudesta ja arvio käytettyjen lähteiden luotettavuudesta.

Vaihe 3: Aineiston tallentaminen

Aloitetaan lähdeluettelon muodostaminen avaamalla (jos niitä ei ole vielä avattu) alussa työkoneelle tallennetut tiedostot.

 • Tutustukaa ensin saamaanne lähdemateriaaliin ja miettikää minkätyyppisestä lähteestä on kyse (kirja, artikkeli, kirjanen, online-lähde, opinnäyte tms.)
 • Etsikää biblatex.bib tiedostosta mallitietueet, jotka parhaiten sopivat saamanne lähdemateriaalin tallentamiseen.
 • Kopioikaa viitteet.bib tiedostoon valitsemanne mallitietueet ja viekää lomakkeilla olevat tiedot näihin tietueisiin.
 • Poistakaa tietueista tarpeettomat kentät ja poistakaa loppujen kenttien nimien alusta ALT ja OPT merkkijonot.
 • Muistakaa vaihtaa tietueen alussa olevan sulkumerkin perässä olevan avaimen tilalle uusi avain, joka voi olla ensimmäisen tekijän sukunimi ja julkaisuvuosi (esim. Sukunimi2016).
 • Tallentakaa lopuksi viitteet.bib uudella nimellä (esim. "group1.bib") hakemistoon "O:\Writable2Everyone\FYSA291\Viitteet\".
 • Aikaa n. 20 minuuttia

Tuotos: Lähdeluettelotiedosto eri tutkimusaiheista.

Vaihe 4: Lähteiden luetteloiminen

 • Avatkaa TeXnicCenterillä tiedosto luettelo.tex ja tallentakaa se uudelle nimelle (esim. "group1.tex").
 • Muokatkaa tiedostoa niin, että tiedoston alussa olevalle riville \addbibresource{viitteet.bib} luomanne .bib-tiedoston nimi.
 • Kääntäkää luettelo.tex tiedosto LaTeXilla käyttäen alussa luomaanne profiilia (LaTeX => PDF (Biber)). Kääntäminen tapahtuu näppäilemällä kirjainyhdistelmällä "Ctrl + F7" kolmeen kertaan. Tämän jälkeen luodun PDF-tiedoston voi avata näppäimellä "F5".
 • Tutustukaan luomaanne lähdeluetteloon (PDF-tiedosto) ja miettikää täyttääkö lähdeluettelo sille asetetut perusvaatimukset.
 • Tallentakaa lopuksi kääntämänne .tex ja .pdf tiedostot aiemmin käyttämäänne hakemistoon O:levyllä.
 • Aikaa n. 10 minuuttia

Tuotos: Lähdeluettelo eri tutkimusaiheista

Vaihe 5: Lopetus

 • Kopioikaa verkkolevyllä oleva aineisto omalle koneellenne.
 • Ottakaan itsellenne omien lähteidenne lomakkeet ja tutustukaa niihin tehtyihin merkintöihin. Miettikää oletteko yhtä mieltä lomakkeelle tehdyistä merkinnöistä?

Lukulista