Työpajan eteneminen

tekijä: Jussi Olavi Maunuksela Viimeisin muutos keskiviikko 17. helmikuuta 2016, 10.05
Työpajan tavoitteena on harjaannuttaa lähteiden hallintaan ja viitteiden kanssa työskentelyyn käyttäen työkaluna biberiä, joka on vapaasti levitettävä työkalu kirjallisuusviitteiden hallintaan.

Vaihe 0: Työpajan valmistelu

Aineisto

Ennakkotehtävässä pyydettiin keräämään tietoja vähintään kahdesta tutkimusaiheeseen perehtymiseen käyttämästäsi lähteestä:

 • Kopioi kunkin valitsemasi lähteen tiedot luennoitsijalta saamillesi lomakkeille. Muista merkitä lomakkeen yläreunaan nimikirjaimesi.

TeXnicCenter

Kopioidaan aluksi tarvittavat tiedostot työkoneelle ja käynnistetään tarvittavat ohjelmistot:

 1. Tallenna työkoneellesi tiedosto BibTeX.zip ja pura se sisältö (luettelo.tex, viitteet.bib, biblatex.bib) työhakemistoosi.
 2. Käynnistä TeXnicCenter-ohjelma napsauttamalla ensin Windowsin Käynnistä (Start)-painiketta, kirjoittamalla hakuruutuun texniccenter ja valitsemalla ohjelman nimi listasta.
 3. Avaa TeXnicCenterin "Define Output Profiles"-valikko "Alt + F7" näppäinyhdistelmällä.
 4. Kopio seuraavaksi "LaTeX => PDF" profiili nimelle "LaTeX => PDF (Biber)".
 5. Kirjoita kopioimasi profiilin "Path to BibTeX executable:" polun loppuun "bibtex.exe" komennon tilalle "biber.exe". Lopuksi valitse "OK".
 6. Avaa työkoneelle lataamasi tiedostot TeXnicCenteriin.

Vaihe 1: Aineiston keruu

 • Jakaudutaan 2-3 hengen ryhmiin
 • Ohjaaja jakaa ryhmille lähteiden tiedot.
 • Aikaa n. 10 minuuttia

Tuotos: Muistiinpanoja eri aihepiirin kirjallisuudesta.

Vaihe 2: Aineiston luokittelu

 • Ryhmä luokittelee saamansa lähteet (A) yleistajuisiin julkaisuihin, (B) ammatillisen tiedon julkaisuihin ja (C) tutkimusjulkaisuihin.
 • Ryhmä arvioi kunkin lähteen (tieteellisen) luotettavuuden
 • Ryhmä merkitsee lähteen luokittelun ja kirjaa arvionsa lähteen luotettavuudesta lomakkeen kääntöpuolelle.
 • Ryhmä saa - ja sen pitääkin - päivittää lähteen tietoja!
 • Aikaa n. 30 minuuttia

Tuotos: Muistiinpanoja eri aihepiirin kirjallisuudesta ja arvio käytettyjen lähteiden luotettavuudesta.

Vaihe 3: Aineiston tallentaminen

Aloitetaan lähdeluettelon muodostaminen avaamalla (jos niitä ei ole vielä avattu) alussa työkoneelle tallennetut tiedostot.

 • Tutustukaa ensin saamaanne lähdemateriaaliin ja miettikää minkätyyppisestä lähteestä on kyse (kirja, artikkeli, kirjanen, online-lähde, opinnäyte tms.)
 • Etsikää biblatex.bib tiedostosta mallitietueet, jotka parhaiten sopivat saamanne lähdemateriaalin tallentamiseen.
 • Kopioikaa viitteet.bib tiedostoon valitsemanne mallitietueet ja viekää lomakkeilla olevat tiedot näihin tietueisiin.
 • Poistakaa tietueista tarpeettomat kentät ja poistakaa loppujen kenttien nimien alusta ALT ja OPT merkkijonot.
 • Muistakaa vaihtaa tietueen alussa olevan sulkumerkin perässä olevan avaimen tilalle uusi avain, joka voi olla ensimmäisen tekijän sukunimi ja julkaisuvuosi (esim. Sukunimi2016).
 • Tallentakaa lopuksi viitteet.bib uudella nimellä (esim. "group1.bib") hakemistoon "O:\Writable2Everyone\FYSA291\Viitteet\".
 • Aikaa n. 20 minuuttia

Tuotos: Lähdeluettelotiedosto eri tutkimusaiheista.

Vaihe 4: Lähteiden luetteloiminen

 • Avatkaa TeXnicCenterillä tiedosto luettelo.tex ja tallentakaa se uudelle nimelle (esim. "group1.tex").
 • Muokatkaa tiedostoa niin, että tiedoston alussa olevalle riville \addbibresource{viitteet.bib} luomanne .bib-tiedoston nimi.
 • Kääntäkää luettelo.tex tiedosto LaTeXilla käyttäen alussa luomaanne profiilia (LaTeX => PDF (Biber)). Kääntäminen tapahtuu näppäilemällä kirjainyhdistelmällä "Ctrl + F7" kolmeen kertaan. Tämän jälkeen luodun PDF-tiedoston voi avata näppäimellä "F5".
 • Tutustukaan luomaanne lähdeluetteloon (PDF-tiedosto) ja miettikää täyttääkö lähdeluettelo sille asetetut perusvaatimukset.
 • Tallentakaa lopuksi kääntämänne .tex ja .pdf tiedostot aiemmin käyttämäänne hakemistoon O:levyllä.
 • Aikaa n. 10 minuuttia

Tuotos: Lähdeluettelo eri tutkimusaiheista

Vaihe 5: Lopetus

 • Kopioikaa verkkolevyllä oleva aineisto omalle koneellenne.
 • Ottakaan itsellenne omien lähteidenne lomakkeet ja tutustukaa niihin tehtyihin merkintöihin. Miettikää oletteko yhtä mieltä lomakkeelle tehdyistä merkinnöistä?

Lukulista