Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Perheet 2010-luvulla: tunteita, suhteita ja muutoksia

by Jutta Johanna Aalto last modified Sep 16, 2016 11:10 AM

PSYS112 Kehityspsykologia III A 5 op

06.02.2016 - 26.02.2017

Kurssin nimi:

Perheet 2010-luvulla: tunteita, suhteita ja muutoksia

Aikataulu:
Tiistai 7.2.2017
klo 10-14 (4h)
Kurssin avaus ja johdanto perheiden tutkimukseen
Keskiviikko 8.2.2017
klo 10-14 (4h)
Perhemuodot ja perheenjäsenet siirtymissä
Lasten perhesuhteet
Vanhemmuus, sukupuoli ja sukupolvet
Ongelmat ja haasteet perhesuhteissa: esimerkkeinä konfliktit, väkivalta ja alkoholi
Torstai 9.2.2017
klo 10-12 (2h)
Teemaryhmien esittely ja ohjeistus pienryhmätöihin
Keskiviikko 15.2.2017
klo 10-14 (4h)
Ryhmätöiden esittely
Torstai 16.2.2017
klo 10-14 (4h)
Moniammatillinen työ perheiden kanssa
Kurssin teemojen yhteenveto, kurssin arviointi ja keskustelu

Sisältö

Kurssilla käsitellään monitieteistä perhetutkimusta, tutustutaan suomalaisten perheiden nykytodellisuuteen ja siitä tehtyihin tutkimuksiin. Kurssilla työskennellään pienryhmissä annetun kirjallisen materiaalin sekä Perhetutkimuskeskuksessa toteutetuissa projekteissa kerättyjen tutkimusaineistojen pohjalta.

Suoritustavat

Luennot 4h+4h. Teemaryhmien ohjeistus 2h, jonka jälkeen pienryhmätyöskentelyä annettujen ohjeiden mukaan (työskentelylle aikaa noin viikko). Ryhmätöiden esittelyt 4 h. Kurssin yhteenvetoluento, arviointi ja keskustelu 4h. Lisäksi jokainen kurssin osallistuja kirjoittaa oman 3-5 sivun oppimispäiväkirjan kurssin kontaktiopetuksen päätyttyä.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee monitieteisen perhetutkimuksen nykysuuntaukset, keskeiset tieteelliset keskustelut tämän päivän suomalaisesta perhe-elämästä ja perhesuhteiden moninaisuudesta. Lisäksi opiskelija tuntee erilaisia ratkaisumalleja perheiden kohtaamiin haasteisiin.

Vastuuhenkilö:

Kimmo Jokinen (muut opettajat Perhetutkimuskeskuksen tutkijoita)