MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi

by admin last modified Jan 25, 2017 04:24 PM

Course begins and ends

Sep 13, 2016 - Nov 30, 2016.

Course contents

Yhtälö- ja epäyhtälöryhmät, reaalifunktiot, yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, analyyttistä geometriaa.

Target

Oppilas osaa käyttää yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, yhtälöryhmiä sekä analyyttistä geometriaa yksinkertaisten sanallisten ongelmien ratkaisemisessa. Oppilas osaa arvioida vastausten järkevyyttä epäyhtälöiden avulla ja tarkastaa vastausten oikeellisuuden.

Prerequisities

Edellyttää lukion matematiikan lyhyen oppimäärän tietoja.

Literature

Häkkinen: Matematiikan propedeuttinen kurssi (luentomoniste). Saatavilla verkosta: http://www.math.jyu.fi/matyl/propedeuttinen/kirja/