MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi

tekijä: admin Viimeisin muutos keskiviikko 25. tammikuuta 2017, 16.24

Kurssi alkaa ja päättyy

13.09.2016 - 30.11.2016.

Kurssin sisältö

Yhtälö- ja epäyhtälöryhmät, reaalifunktiot, yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, analyyttistä geometriaa.

Osaamistavoitteet

Oppilas osaa käyttää yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, yhtälöryhmiä sekä analyyttistä geometriaa yksinkertaisten sanallisten ongelmien ratkaisemisessa. Oppilas osaa arvioida vastausten järkevyyttä epäyhtälöiden avulla ja tarkastaa vastausten oikeellisuuden.

Esitiedot

Edellyttää lukion matematiikan lyhyen oppimäärän tietoja.

Kirjallisuus

Häkkinen: Matematiikan propedeuttinen kurssi (luentomoniste). Saatavilla verkosta: http://www.math.jyu.fi/matyl/propedeuttinen/kirja/