Arviointiperusteet

tekijä: Sami Sakari Räsänen Viimeisin muutos torstai 26. toukokuuta 2016, 10.00
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan antamat gradun arvioimisperusteet. Lopullinen arvosana ei välttämättä ole aritmeettinen keskiarvo, vaan arvostelijoilla on mahdollisuus painottaa eri osa-alueita. Painotuksen kuitenkin pitäisi olla perusteltu (sanallinen arvio) ja loppuarvosanan kuitenkin heijastella eri osa-alueiden arviointia.