LaTeX määritelmiä

tekijä: Sami Sakari Räsänen Viimeisin muutos torstai 26. toukokuuta 2016, 10.00
Erillinen tiedosto, jossa on tavallisimpia erityistä kirjoitusasua noudattavia kaavanosia.

TeX document icon defs.tex — TeX document, 4 KB (4582 bytes)

Tiedoston sisältö

\def\RAAC{``RAA cuts``}
\def\TPCOC{``TPC only track cuts``}
\def\TPCPC{``TPCPlus track cuts``}

\def\fig#1{Fig.~\ref{#1}}
\def\eq#1{Eq.~(\ref{#1})}
\def\tab#1{Tab.~\ref{#1}}
\def\sec#1{Sec.~\ref{#1}}

\def\tev{\mbox{~TeV}}
\def\gev{\mbox{~GeV}}
\def\gevc{\mbox{~GeV/$c$}}
\def\gevcc{\mbox{~GeV/$c^2$}}
\def\mevc{\mbox{~MeV/$c$}}

\def\simge{\stackrel{>}{\sim} }
\def\simle{\stackrel{<}{\sim} }
%\def\la{\langle }
%\def\ra{\rangle }
\def\la{\left< }
\def\ra{\right> }
\def\abs#1{\ensuremath{\left|#1\right|}}
\def\mean#1{\ensuremath{\la#1\ra}}
\def\meanabs#1{\ensuremath{\la|#1|\ra}}
\def\meankv#1{\ensuremath{\la#1^2\ra}}
\def\rms#1{\meankv{#1}}
\def\sqrtrms#1{\ensuremath{\sqrt{\meankv{#1}}}}

\def\eg{{\it e.g.}}
\def\etc{{\it etc}}

\newcommand{\sign} {\ensuremath{\sigma_{\rm N}}}
\newcommand{\siga} {\ensuremath{\sigma_{\rm A}}}
\newcommand{\yn} {\ensuremath{Y_{\rm N}}}
\newcommand{\yf} {\ensuremath{Y_{\rm F}}}
\newcommand{\cf}{\ensuremath{CF}}
\newcommand{\D} {\ensuremath{D^q_\pi}}
\newcommand{\Dz} {\ensuremath{D^h_q(z,Q^2)}}
\newcommand{\fq}{\ensuremath{f_Q(\hat{p}_T)}}
\newcommand{\sq}{\ensuremath{\Sigma_Q(\hat{p}_T)}}
\newcommand{\fkt}{\ensuremath{f^\prime_Q(\hat{p}_{\rm Tt})}}
\newcommand{\skt}{\ensuremath{\Sigma^\prime_Q(\hat{p}_{\rm Tt})}}
\newcommand{\prob}{\ensuremath{\mathcal{P}}}
\newcommand{\condta}{\ensuremath{\Big|_{\pt{t},\pt{a}}}}

\newcommand{\auau} {\ensuremath{Au+Au}}
\newcommand{\dau} {\ensuremath{d+Au}}
\newcommand{\pp} {p--p}
\newcommand{\ee} {\ensuremath{e^+ + e^-}}
\newcommand{\pbpb} {Pb--Pb}
\newcommand{\ppb} {\ensuremath{p+Pb}}

\def\ptq#1{\ensuremath{\hat{p}_{\rm T#1}}} 
\def\ptqkv#1{\ensuremath{\hat{p}^2_{\rm T#1}}} 
\def\vptq#1{\ensuremath{\vec{\hat{p}}_{\rm T#1}}} 
\def\ptg{\ensuremath{p_{\rm T\gamma}}} 

\def\pt#1{\ensuremath{p_{\rm T#1}}} 
\def\ptkv#1{\ensuremath{p^2_{\rm T#1}}} 
\def\vpt#1{\ensuremath{\vec{p}_{\rm T#1}}} 

\def\kt#1{\ensuremath{k_{\rm T#1}}} 
\def\ktkv#1{\ensuremath{k^2_{\rm T#1}}} 
\def\vkt#1{\ensuremath{\vec{k}_{\rm T#1}}} 

\def\jt#1{\ensuremath{j_{\rm T#1}}} 
\def\jtkv#1{\ensuremath{j^2_{\rm T#1}}} 
\def\vjt#1{\ensuremath{\vec{j}_{\rm T#1}}} 

\def\mkv#1{\ensuremath{m^2_{#1}}}
\def\mt#1{\ensuremath{m_{\rm T#1}}}
\def\mtkv#1{\ensuremath{m^2_{\rm T#1}}}

\newcommand{\mpt} {\mean{\pt{}}} 
\newcommand{\ptt}{\ensuremath{p_{\rm Tt}}}
\newcommand{\mptt} {\mean{\ptt}} 
\newcommand{\pta}{\ensuremath{p_{\rm Ta}}}
\newcommand{\mpta} {\mean{\pta}} 
\def\pn{\ensuremath{\hat{p}_{\rm n}}} 
\def\pnkv{\ensuremath{\hat{p}^2_{\rm n}}} 
\def\vpn{\ensuremath{\vec{\hat{p}}_{\rm n}}} 

\newcommand{\pout} {\ensuremath{p_{\rm out}}}
\newcommand{\qout} {\ensuremath{\hat{p}_{\rm out}}}


\newcommand{\mz} {\mean{z}}
\newcommand{\zt} {\ensuremath{z_{\rm t}}}
\newcommand{\mzt} {\mean{\zt}}
\newcommand{\za} {\ensuremath{z_{\rm a}}}
\newcommand{\mza} {\mean{\za}}
\newcommand{\xe} {\ensuremath{x_{\rm E}}}
\newcommand{\xh} {\ensuremath{x_{\rm h}}}
\newcommand{\xhq} {\ensuremath{\hat{x}_{\rm h}}}
\newcommand{\zkt} {\ensuremath{ \mean{\zt}\sqrtrms{\kt{}} }}
\newcommand{\xzkt} {\ensuremath{ \xhq^{-1}\mean{\zt}\sqrtrms{\kt{}} }}
\newcommand{\xzktfull} {\ensuremath{ \xhq^{-1}(\kt{},\xh)\mean{\zt(\kt{},\xh)}\sqrtrms{\kt{}} }}

\newcommand{\zT} {\ensuremath{z_{\rm T}}}

\newcommand{\snn} {\ensuremath{\sqrt{s_{\rm NN}}}}
\newcommand{\s} {\ensuremath{\sqrt{s}}}
\newcommand{\piz} {\ensuremath{\pi^0}}
\newcommand{\pizh}{\ensuremath{\pi^0-h^\pm}}
\newcommand{\gammah}{\ensuremath{\rm direct-\gamma-h^\pm}}
\newcommand{\pipmh}{\ensuremath{\pi^\pm-h^\pm}}
\newcommand{\hh}{\ensuremath{h^\pm-h^\pm}}

\newcommand{\pbar} {\ensuremath{\overline{p}}}
\newcommand{\lbar} {\ensuremath{\overline{\Lambda}}}
\newcommand{\ntrig} {\ensuremath{N_{\rm trig}}}
\newcommand{\npart} {\ensuremath{N_{\rm part}}}
\newcommand{\npartav} {\ensuremath{\la N_{\rm part} \ra}}
\newcommand{\ncoll} {\ensuremath{N_{\rm coll}}}
\newcommand{\ncollav} {\ensuremath{\la N_{\rm coll} \ra}}
\newcommand{\ut} {\ensuremath{\la u_t \ra}}

\newcommand{\alphas} {\ensuremath{\alpha_{s}}}
\newcommand{\alphasQ} {\ensuremath{\alpha_{s}(Q^2)}}
\newcommand{\alphasQsqr} {\ensuremath{\alpha_{s}^2(Q^2)}}
\newcommand{\alphaqedQ} {\ensuremath{\alpha_{EM}(Q^2)}}
\newcommand{\SUT} {\ensuremath{SU(3)}}
\newcommand{\dphi} {\ensuremath{\Delta \phi}}
\newcommand{\xt} {\ensuremath{x_{\rm T}}}
\newcommand{\xtt} {\ensuremath{x_{\rm Tt}}}
\newcommand{\rmskt} {\ensuremath{ \sqrt{\mean{{\kt{}^2}} }}}

\newcommand{\spn} {\ensuremath{\sigma}}
\newcommand{\ptaf} {\ensuremath{\mathbf{\ptq{a}}}}
\newcommand{\pttf} {\ensuremath{\mathbf{\ptq{t}}}}

\def\etall{{\it et al.}}