TILS350 Bayes-tilastotiede 2

by admin last modified Mar 13, 2018 01:14 PM

Course begins and ends

Oct 23, 2017 - Dec 13, 2017.

Course contents

Bayes-tilastotiede mahdollistaa ennakkotietojen ja datan yhdistämisen systemaattisella tavalla. Hierarkkisten Bayes-mallien avulla on mahdollista kuvata monimutkaisiakin ilmiöitä. Kurssilla käsitellään bayesialäista data-analyysia ja posteriorijakauman estimoinnissa tarvittavia menetelmiä, erityisesti Markovin ketju Monte Carloa. Käytännön data-analyysiin sovelletaan R- ja OpenBUGS-ohjelmistoja. Kurssilla käsitellään mallinvalintaa ja mallikritiikkiä Bayes-näkökulmasta ja luodaan myös katsaus päätöksentekoteoriaan ja regularisointiin.

Target

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa hierarkkisia tilastollisia Bayes-malleja kompleksisille ongelmille,
osaa käyttää OpenBUGS-ohjelmistoa data-analyysissa, pystyy suoriutumaan vaativasta posteriorijakauman laskennasta, ymmärtää MCMC-menetelmän käyttöön liittyvät ongelmat, osaa arvioida Bayes-mallien sopivuutta.

Prerequisities

Tämä on syventävien opintojen kurssi, jossa edellytetään matemaattisen tilastotieteen perusasioiden osaamista, lineaarisen (seka)mallin sekä yleistetyn lineaarisen mallin tuntemusta, R-ohjelmointivalmiutta sekä erityisesti Bayes-tilastotiede 1 -kurssin asioiden hallintaa.