Lajipeli

by Anna-Leena Maria Kähkönen last modified Mar 06, 2019 11:50 AM

Kurssilla työstettävän lajipelin ohjeet

Luonnontieteiden osaaminen on muutakin kuin nimien opettelemista. Bloomin uudistetussa taksonomiassa tunnistaminen ja muistaminen ovat oppimisen ensimmäisellä tasolla kuudesta. Tämän pelin tavoitteena on oppia myös ainakin toisen pääluokan "Ymmärtäminen" asioita:

  • luokittelua
  • päättelyä
  • vertaamista
  • perustelemista. 

Luonnonrakennepelin avulla suoritetaan POM-opintojen lajintuntemusopinnot. Työ tehdään pienryhmässä yhdessä keskustellen ja vuorovaikutussuhteita ja hierarkiaa pohtien. Se kannattaa tehdä sellaisella vakavuudella, että se toimii sellaisenaan opetusmateriaalina.

Lajipelin osuus kurssin arvosanasta on 20%. 

Pelin palautus ja esittely

Palautus tapahtuu viimeisellä demokerralla! Jos kyseessä on sähköinen peli, niin pelkkä linkki sivulle, jossa peliä voi ohjeiden mukaisesti testata riittää tuolloin. Silloin, jos kyseessä on fyysisesti esim. pelilaudalle koostettu peli, ota peli mukaan selostuksineen, kuinka peliä pelataan. Pelin arviointi tapahtuu viimeisellä demokerralla vertaisarviointina.

Tehtävän ohjeistus

Lajipelin työohje

Species game instructions (ENG)

Lajipelin arvosanan kriteerit

Arvosana

1

2

3

4

5

Peli-idea: onko helppo opettaa oppilaille, onko helppo pelata

Peli-ideassa on parannettavaa ja peli vaatii paljon opettamista sekä harjoittelua.

 

Peli-idea toimii kohtalaisesti. Peli vaatii opettajalta paljon perehtymistä ja lisäksi opettamista lapsille, jotta alkaa sujua.

 

Peli-idea on selkeä ja peli on helppo opettaa oppilaille ja helppo pelata.

Pelissä esiintyvät lajit

Pelissä olevat lajit edustavat puutteellisesti kyseistä ryhmää TAI pelissä eivät tule esille kaikki pääryhmät. 

 

Pelissä olevat lajit kattavat kohtalaisesti kyseisen ryhmän TAI pelissä tulevat esille lähes kaikki pääryhmät. 

 

Pelissä olevat lajit kattavat monipuolisesti kyseisen TAI pelissä tulevat esille kaikki pääryhmät. 

Peli-idean perusteena on 

1. Lajin ekologia 
eli 
A.
lajin vuorovaikutus muiden lajien kanssa, esim. kilpailu, saalistus, loisinta. TAI 
B.
niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa esim. vesi, ravinteet, lämpötila) TAI
2. eliöiden luokitteleminen 
hierarkisiin ryhmiin (esim. ravintoketju, evolutionaariset suhteet, Linnén taksonomia).

Mitään edellä olevista ei ole huomioitu.

 

Jokin edellä olevista on pelissä huomioitu, mutta vähäisessä roolissa.

 

Jokin (tai useampi) edellä olevista on olennainen osa pelimekaniikkaa ja edistää kyseisen asian oppimista.

Lisälukemista

Lajintuntemuksesta laajemmin (moniste)