Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

MATP100 Johdatus matematiikkaan

tekijä: admin Viimeisin muutos maanantai 27. elokuuta 2018, 12.19

Kurssi alkaa ja päättyy

04.09.2018 - 26.09.2018.

Kurssin sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan matemaattista päättelyä esimerkkien avulla, täsmällistä matemaattista kielenkäyttöä ja ongelmanratkaisua. Opintojaksolla käsitellään suoraa ja epäsuoraa päättelyä, negaation muodostamista, induktiotodistusta sekä joukko-opin ja funktio-opin merkintöjä. Opintojaksolla kerrotaan lisäksi esimerkkejä matematiikan tutkimuksesta ja soveltamisesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
- ymmärtää harjoittelun merkityksen matematiikan oppimisessa
- osaa muodostaa ja tulkita täsmällisiä määritelmiä sekä antaa niiden pohjalta esimerkkejä
- tietää, mitä todistaminen tarkoittaa matematiikassa
- osaa soveltaa suoraa ja epäsuoraa päättelyä helpohkoihin todistustehtäviin
- hallitsee induktiotodistuksen
- tunnistaa joukko-opin operaatiot
- osaa lukea matemaattista tekstiä
- osaa kirjoittaa ja esittää perusteltuja päättelyitä ja yksinkertaisia todistuksia
- on motivoitunut jatkamaan matematiikan opintojaan.

Esitiedot

Lukion matematiikan pitkä oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit

Luentomateriaali julkaistaan kurssisivulla.
Oheismateriaaliksi sopii esimerkiksi

- Petri Juutinen: Johdatus matematiikkaan

- Antti Käenmäki: Johdatus matematiikkaan

- James Franklin, Albert Daoud: Proof in Mathematics: an Introduction

- Richard Hammack: Book of Proof