ETAA1200 Etnologian ja antropologian teoriat II

by admin last modified Sep 27, 2018 03:22 PM

Course begins and ends

Sep 10, 2018 - Nov 12, 2018.

Target

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää miten refleksiivinen ja narratiivinen käänne ovat haastaneet etnologisia ja antropologisia tutkimustraditioita ja auttaneet kehittämään uusia näkökulmia
- tuntee käänteiden jälkeiset keskeiset teoreettiset nykykeskustelut
- osaa soveltaa nykyteoreettisia lähestymistapoja erilaisiin tutkimusaiheisiin