TILS619 Aikasarja-analyysi

tekijä: admin Viimeisin muutos maanantai 27. huhtikuuta 2020, 16.13

Kurssi alkaa ja päättyy

11.03.2019 - 08.05.2019.

Kurssin sisältö

Aikasarjalla tarkoitetaan peräkkäisinä ajanhetkinä mitattua havaintojoukkoa. Tällaisia sarjoja esiintyy useilla tilastotieteen sovellusaloilla (mm. taloustieteet, tekniikka, lääketieteet). Aikasarjoille on ominaista peräkkäisten havaintojen riippuvuus, ja se tulee ottaa mallintamisessa huomioon. Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteitä sekä perehdytään aikasarjojen graafiseen kuvailuun, mallin valintaan, estimointiin sekä ennustamiseen. Kurssin pääpaino on yksinkertaisten aika-alueen aikasarjamallien (ARIMA) teoriassa, mutta aikataulun salliessa tarkastellaan myös taajuusalueen menetelmiä sekä tila-avaruusmalleja. Teorian lisäksi tarkastellaan käytännön sovelluksia. Menetelmien käyttöä harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
• tuntee ja osaa soveltaa käytännössä aikasarja-aineistojen keskeisimpiä kuvailu-, estimointi- ja ennustamistekniikoita
• osaa tehdä aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä raportoida tulokset tekemästään analyysistä.
Lisäksi tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla hallitsee käsiteltyihin menetelmiin liittyvän tilastotieteen teorian.

Esitiedot

Todennäköisyyslaskenta 1, R-kurssi, SPSS-kurssi