Kurssin käytännöistä

tekijä: Jarmo Tuomas Jääskeläinen Viimeisin muutos keskiviikko 22. toukokuuta 2019, 13.51

Kurssin yleiset tiedot

Opiskelumuodot:

  • 30 tuntia luentoja, viikottaiset harjoitukset, jotka käsitellään kahden tunnin harjoitustilaisuudessa, ja kurssitentti
  • tai pelkkä lopputentti

Aikataulu:

  • luennot 20.5.-19.6. ma (14-16), ti (12-14) ja ke (10-12) salissa MaD380 (paitsi ensimmäisellä viikolla ja ma 3.6. salissa MaD302)
  • harjoitustilaisuudet luokassa MaD380 ke (14-16) (ensimmäiset harjoitukset jo ensimmäisellä viikolla keskiviikkona 22.5.). Huomaa, että viimeiset harjoitukset ovat maanantaina 24.6. kello 14-16 salissa MaD380.
  • apua harjoitusten tekemiseen saa Ratkomosta ma (16-18, 27.5.2019 alkaen) ja ti (14-16, 21.5.2019 alkaen) MaD-rakennuksen 2. kerroksen aulassa

  • kurssitentti keskiviikkona 26.6.

Luennoitsija:

Jarmo Jääskeläinen
huone: MaD372
sähköposti: jarmo.t.jaaskelainen@jyu.fi 
posti: Matematiikan ja tilastotieteen laitos, PL 35 (MaD), 40014 Jyväskylän yliopisto

Lukemista:

Kurssilla seurataan Antti Vähäkankaan luentomuistiinpanoja kesältä 2018. Kurssi pohjautuu oppikirjaan Dennis G. Zill, Patrick D. Shanahan: A First Course in Complex Analysis with Applications, Jones and Bartlett Publishers

Harjoituksista (demoista)

Harjoitustilaisuudessa ke (14-16) opiskelijat merkitsevät tekemänsä tehtävät, joiden ratkaisut he ovat valmiita esittämään taululla muille osallistujille, keskustelevat pienryhmissä ratkaisuistaan sekä kyselevät epäselviksi jääneitä asioita. Lopuksi valitut tehtävät käydään yhdessä lävitse. Harjoitusryhmiin osallistutaan viikottain. Tehdyistä tehtävistä saa lisäpisteitä kokeeseen (katso tarkemmin alta kohdasta Opintojen arviointi)

Tehtäviä ei voi palauttaa kirjallisesti.

Opintojen arviointi

Kurssi suoritetaan kurssitentillä.

Lisäksi kurssitenttiin saa lisäpisteitä tehdyistä harjoitustehtävistä seuraavasti: 10 % tehtävistä tehty = 1 piste, 30 % tehtävistä tehty = 2 pistettä, 50 % tehtävistä tehty = 3 pistettä, 70 % tehtävistä tehty = 4 pistettä, 90 % tehtävistä tehty = 5 pistettä.

Kurssitentin maksimipistemäärä on 30 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen (1/5) riittää 15 pistettä, joista vähintään 13 pistettä on kurssitentistä. Arvosanan 5/5 saa 27 pisteellä, joista vähintään 24 pistettä on kurssitentistä.

Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa lopputentillä. Lopputenttiin ei saa lisäpisteitä harjoituksista ja tällöin hyväksyttyyn suoritukseen riittää puolet lopputentin pistemäärästä.

Kurssin työmäärä

Luennot (5 x 6 h) 30 h
Harjoitustilaisuudet (6 x 2 h) 12 h
Viikottainen oma työskentely (5 x 15 h) 75 h
Kurssitenttiin valmistautuminen 8 h
Kurssitenttiin vastaaminen 4 h
Yhteensä

129 h

1 opintopiste vastaa noin 26,5 tuntia kokonaistyöskentelyä, joten 5 opintopistettä vastaa 132 tunnin työtä.