KTTS3610 Terveystaloustiede

tekijä: admin Viimeisin muutos keskiviikko 27. helmikuuta 2019, 08.16

Kurssi alkaa ja päättyy

11.03.2019 - 02.04.2019.

Kurssin sisältö

Kurssilla tarkastellaan terveyden määräytymiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä, terveyden yhteyttä suhdannetilanteeseen, terveyden sosioekonomisia tekijöitä, terveyskäyttäytymistä sekä terveydenhuollon järjestelmiin liittyviä peruskysymyksiä. Kurssi painottuu empiirisiin kysymyksiin, mutta siinä käsitellään myös tärkeimpiä terveystaloustieteen teoreettisia näkökohtia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- esittää itsenäisiä terveystaloustieteellisiä argumentteja
- selittää terveyskäyttäytymistä
- analysoida terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä
- arvioida terveydenhuoltojärjestelmän tulevaisuuden haasteita

Esitiedot

KTTA2150 Mikrotaloustiede I, KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi

Kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit

Kontaktiopetuskurssilla ilmoitettava materiaali sekä valikoima terveystaloustieteellisiä artikkeleita.