KTTS3610 Terveystaloustiede

by admin last modified Feb 27, 2019 08:16 AM

Course begins and ends

Mar 11, 2019 - Apr 02, 2019.

Course contents

Kurssilla tarkastellaan terveyden määräytymiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä, terveyden yhteyttä suhdannetilanteeseen, terveyden sosioekonomisia tekijöitä, terveyskäyttäytymistä sekä terveydenhuollon järjestelmiin liittyviä peruskysymyksiä. Kurssi painottuu empiirisiin kysymyksiin, mutta siinä käsitellään myös tärkeimpiä terveystaloustieteen teoreettisia näkökohtia.

Target

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- esittää itsenäisiä terveystaloustieteellisiä argumentteja
- selittää terveyskäyttäytymistä
- analysoida terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä
- arvioida terveydenhuoltojärjestelmän tulevaisuuden haasteita

Prerequisities

KTTA2150 Mikrotaloustiede I, KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi

Literature

Opintojakson oppimateriaalit

Kontaktiopetuskurssilla ilmoitettava materiaali sekä valikoima terveystaloustieteellisiä artikkeleita.