XHNK068 Tieteellinen kirjoittaminen henkilöstölle I: Ajankäyttö ja tuloksellinen kirjoitusprosessi

by admin last modified Aug 29, 2019 07:56 PM

Course begins and ends

Aug 27, 2019 - Aug 27, 2019.

Course contents

Koulutus on ensimmäinen osa kaksiosaisesta, henkilökunnalle suunnatusta Tieteellinen kirjoittaminen -kokonaisuudesta. Suosittelemme osallistumaan myös jälkimmäiseen koulutuspäivään, mutta koulutus toimii myös itsenäisesti.

Tässä neljän tunnin koulutuksessa keskitytään kirjoitusprosessin hallinnan perusasioihin, kuten työskentelyn suunnitteluun ja ajankäytön hallintaan sekä kirjoittamista tehokkaasti edistäviin menetelmiin. Koulutuksen tavoitteena on antaa tukea ja käytännön välineitä, joiden avulla henkilökunnalla olisi paremmat valmiudet tuottaa laadukkaampia julkaisuja osana yliopistotyötä.


Koulutus sopii kaikille tutkijoille ja opettajille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina ja lisätä kirjoittamisensa suunnitelmallisuutta. Koulutuksen mahtuu kerrallaan 25 osallistujaa. Koulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä.

Kouluttajina toimivat Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kirjoitusviestinnän opettajat Elina Jokinen ja Heidi Kuitunen

Target

Osallistujan odotetaan kehittyvän oman kirjoitusprosessinsa hallinnassa erityisesti ajankäytön näkökulmasta. Hänen odotetaan pystyvän reflektoimaan omaa työskentelyään ja kirjoittamistaan eri näkökulmista ja kehittävän näin itselleen tarkoituksenmukaisia kirjoittamisen strategioita. Koulutuksen tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoitusprosessin tukeminen.