ERIS337: Arvioinnin teoreettiset perusteet ja ulottuvuudet erit.kasvattajan työssä

tekijä: Erja Kristiina Kautto-Knape Viimeisin muutos perjantai 16. tammikuuta 2009, 13.36
Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään erityiskasvatukseen ja – opetukseen liittyvästä arvioinnista. Opiskelija perehtyy arvioinnin taustalla oleviin erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin. Hän oppii myös ymmärtämään arvioinnin, arviointikäytänteiden ja -välineiden taustalla olevia oletuksia, niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia ja rajoituksia sekä soveltamaan arvioinnin tuottamaa tietoa omiin pedagogisiin ratkai-suihinsa.
ERIS337 kurssin oheismateriaalit — Viimeisin muutos maanantai 19. tammikuuta 2009, 16.49
lukusuunnitelma sekä ennakko- ja oppimistehtäviin liittyvät ohjeet
ERIS337 Luentomateriaalit — Viimeisin muutos lauantai 14. helmikuuta 2009, 22.48
Tänne voi tuoda oman luentoesityksensä (Kautto, Kuorelahti, Oksanen entä Niemelä??)
ERIS337 Valitse joko seminaari 1 tai seminaari 2 — Viimeisin muutos perjantai 16. tammikuuta 2009, 15.06
Tänne tuodaan seminaariraportteja (mahdollisesti - mikäli opiskelijat antavat töihinsä julkaisuoikeuden)