KTKS014: Grounded Theory

tekijä: Erja Kristiina Kautto-Knape Viimeisin muutos keskiviikko 14. tammikuuta 2009, 19.36
Kasvatustieteen laitoksen syventävien opintojen metodikurssi (laadulliset menetelmät)