IHMJ102: Tutkimuksen eettiset kysymykset

tekijä: Pirjo Hannele Nikander Viimeisin muutos keskiviikko 14. tammikuuta 2009, 10.40
Kurssi tarjoaa perustietoja ja resursseja pohtia ihmistieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se palvelee omaan tutkijuuteen, tutkimusaiheeseen ja väitöskirjan tutkimusprosessiin liittyvien eettisten kysymysten työstämistä ja tarjoaa käytännön työvälineitä oman tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamisen. Laajuus 2 tai 4 op