Keskeiset etiikkaoppikirjat ja kirjallisuus

tekijä: Pirjo Hannele Nikander Viimeisin muutos keskiviikko 11. helmikuuta 2009, 17.27
Lisäkirjallisuus

Etiikkaoppikirjat:

 

Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto (2007) Tutkijan arkipäivän etiikka. Vastapaino, Tampere.

Homan, Roger: The ethics of social research. New York, 1991.

Karjalainen, Sakari, Launis, Veikko, Pelkonen Risto & Pietarinen Juhani, toim. (2002) Tutkijan eettiset valinnat. Tampere: Gaudeamus.

Kuula, Arja (2006): Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.

Olli Mäkinen (2006).  Internet ja etiikka. Helsinki: BTJ
Olli Mäkinen (2006). Tutkimusetiikan ABC. Helsinki: Tammi

 

Katso tästä laajempi kirjallisuuslistaus ja tekstien lyhyet kuvaukset pdf:nä (Laadittu Arja Kuula & Pirjo Nikander kurssille Tutkimusetiikka tutkijan työssä 2008)