Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Kurssin oheislukemisto: luennoitsijoiden julkaisut

tekijä: pihanika — Viimeisin muutos keskiviikko 11. helmikuuta 2009, 17.26
Kurssin luennoitsijoiden etiikaa käsittelevät julkaisut

Luennoitsijoiden julkaisuja:

 

Marika Enwald, Jari Keinänen & Tere Wadén:Etiikan haasteet. Ateena 2006. http://www.atenakustannus.fi/index.php?pagecat=3&page=kirja&kirjaluokka_id=7&kirja_id=162

Arja Kuula: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Jyväskylä: Vastapaino, 2006.

Arja Kuula: Tarvitaanko tutkimusetiikan tarkistusta? Sosiologia 2/2008. Avauksia. s. 135-142

Arja Kuula: Tutkimuseettiset tietosuojakysymykset sosiaalitieteissä. Elore, 2002. Vol. 8., no. 2/2002. ISSN 1456-3010.

Arja Kuula: Yksityisyyden suoja tutkimuksessa. Julkaisussa: Jaana Hallamaa, Veikko Launis, Salla Lötjönen ja Irma Sorvari. Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. s. 124-140.

Olli Mäkinen (2005). Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi

Olli Mäkinen (2006).  Internet ja etiikka. Helsinki: BTJ

Olli Mäkinen (2006). Tutkimusetiikan ABC. Helsinki: Tammi

Olli Mäkinen (2007). Samalta viivalta: eettiset kysymykset urheilussa.
Helsinki: Kirjapaja.

Olli Mäkinen & Susanne Holmlund & Marja Mikola (2008). Good and Bad in

Nikander, Pirjo (2008): Ennakkosäätelyä vai tutkimusetiikan koulutusta? Sosiologia 45: 3, 256-258.

Nikander Pirjo & Topo, Päivi (2007) Ikäetiikka käsitteenä ja käytäntönä. Pääkirjoitus Gerontologia-lehden Ikäetiikka – erikoisnumeroon. 4/2007.

Nikander, Pirjo & Zechner, Minna (2006) Ikäetiikka - elämänkulun ääripäät, haavoittuvuus ja eettiset kysymykset. Yhteiskuntapolitiikka 71:5, 515-526. Luettavissa osoitteessa http://yp.stakes.fi/FI/arkisto/sisallys/2006/index.htm#5