IHMJ102: Tutkimuksen eettiset kysymykset

by Pirjo Hannele Nikander last modified Jan 14, 2009 10:40 AM
Kurssi tarjoaa perustietoja ja resursseja pohtia ihmistieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se palvelee omaan tutkijuuteen, tutkimusaiheeseen ja väitöskirjan tutkimusprosessiin liittyvien eettisten kysymysten työstämistä ja tarjoaa käytännön työvälineitä oman tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamisen. Laajuus 2 tai 4 op