PUHP101: Vuorovaikutuksen dynamiikka

tekijä: Marko Iivari Siitonen Viimeisin muutos tiistai 27. lokakuuta 2009, 10.44
Tavoite: Tutustua vuorovaikutuskäyttäytymiseen, vuorovaikutussuhteisiin ja ryhmiin puheviestinnän ilmiöiden näkökulmasta. Opiskelija - tuntee nonverbaalisen viestinnän keskeisimmät käsitteet ja osaa analysoida nonverbaalisen viestinnän funktiota - ymmärtää, mitä on interpersonaalinen viestintä ja millaisia vuorovaikutusilmiöitä siihen liittyy - ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät - ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat - ymmärtää puheviestinnän merkityksen organisaatioissa - osaa eritellä ja analysoida erilaisia vuorovaikutustilanteita puheviestinnän teorioita hyödyntäen.