Luento

by Pertti Juhani Jokivuori last modified Feb 09, 2011 02:33 PM
File LuentoPP 11.1.2011 — last modified Jan 11, 2011 12:37 PM
Tiistain 11.1. luentojen PowerPoint
File Luento2 — last modified Mar 16, 2011 09:43 AM
Tiistain 25.11. Powerpoint
File 2.luennon oheismateriaali — last modified Jan 28, 2011 11:51 AM
Luennon 2 taulukot yms.
File Luento3 — last modified Mar 16, 2011 09:44 AM
Ti 1.2..2011 luento powerpoint
File Luento4 — last modified Feb 09, 2011 02:32 PM
File Luento5 — last modified Feb 09, 2011 02:33 PM
File Luennon 4 esimerkkimateriaali — last modified Feb 09, 2011 02:34 PM
File Luennon 5 esimerkkimateriaali — last modified Feb 09, 2011 02:34 PM