Avoimet kurssit

by Rikupekka Oksanen last modified Feb 03, 2011 10:32 AM
Näiden kurssien materiaali on näkyvissä myös kirjautumattomille.

Tässä näytetään ne kurssit, joihin kaikilla on katseluoikeus. Uusimmat näkyvät ylimmäisenä.Voit lajitella nimen mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.

Voit käyttää myös hakua - hae kurssin nimellä tai kurssikoodilla.


Title Description Creation Date
Coursefolder KTTS3610 Terveystaloustiede (11.03.2019 - 02.04.2019) Feb 05, 2019 08:59 AM
Coursefolder LPEP301 Liikuntataitojen oppiminen ja taitovalmennus (06.11.2017 - 31.05.2019) Oct 24, 2018 02:03 PM
Coursefolder NANS1002 & NANS2002 Seminar in Nanoscience 1 & 2 (10.09.2018 - 13.09.2019) Sep 19, 2018 12:43 PM
Coursefolder ETAA1200 Etnologian ja antropologian teoriat II (10.09.2018 - 12.11.2018) Aug 30, 2018 09:11 AM
Coursefolder MATP100 Johdatus matematiikkaan (04.09.2018 - 26.09.2018) Aug 27, 2018 12:11 PM
Coursefolder MCE0281 National Education Systems: Foundations, frameworks, structures and experiences (28.05.2018 - 01.06.2018) May 29, 2018 03:01 PM
Coursefolder TILS655 Koesuunnittelu (12.03.2018 - 09.05.2018) Mar 14, 2018 10:18 AM
Coursefolder TILS350 Bayes-tilastotiede 2 (23.10.2017 - 13.12.2017) Oct 23, 2017 01:48 PM
Coursefolder NANS1002 Seminar in Nanoscience 1 (15.09.2017 - 29.09.2018) Sep 15, 2017 05:05 PM
Coursefolder MATP100 Johdatus matematiikkaan (30.08.2017 - 20.09.2017) Aug 13, 2017 10:55 PM
Coursefolder YMPA253 Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto (01.02.2017 - 06.04.2017) Jan 31, 2017 10:07 AM
Coursefolder MATY020 Matematiikan peruskurssi (17.01.2017 - 19.04.2017) Nov 29, 2016 05:18 PM
Coursefolder LPSS021 Current Issues in Sport and Exercise Psychology (12.09.2016 - 31.05.2017) Oct 04, 2016 02:33 PM
Coursefolder MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (13.09.2016 - 30.11.2016) Aug 09, 2016 03:06 PM
Coursefolder FYSZ488 Graduseminaari - gradu pakettiin (03.05.2016 - 08.12.2016) May 24, 2016 10:51 AM
Coursefolder LATP002 Latina 2 (12.01.2016 - 25.02.2016) Feb 16, 2016 08:05 AM
Coursefolder LATS019 Kirjahistoria - KERTAUSKUULUSTELU/KIRJATENTTI Jan 20, 2015 03:50 PM
Coursefolder ANTP034 Antiikin perinne 2 Jan 20, 2015 03:41 PM
Coursefolder ANTP033 Antiikin perinne Jan 20, 2015 02:16 PM
Coursefolder WETS905 Tutkielmaan liittyvä kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma / Literature Review and Plan for Master's Thesis (01.09.2014 - 31.07.2015) Jan 19, 2015 01:14 PM
Coursefolder ERIP110 Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen Sep 23, 2014 12:30 PM
Coursefolder YFIS511: Ethics and Sentiments Aug 29, 2014 01:20 PM
Coursefolder MATY010: Matematiikan propedeuttinen kurssi Aug 16, 2014 10:28 AM
Coursefolder CIPA130: Current Issues in Personality and Work Psychology May 28, 2014 03:21 PM
Coursefolder KEMS703: Kemian opettajan seminaari Jan 27, 2014 10:03 AM
Coursefolder KEMS821: Uusiutuvan energian tuotanto (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) Sep 10, 2013 10:09 AM
Coursefolder WETJ108: Journal club Here you find a collection of Journal Club related papers and other material that have been distributed for the participants during the course. Aug 22, 2013 02:57 PM
Coursefolder ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneelle opintojaksolle KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja ammatillista opettajaidentiteettiä.  Jun 17, 2013 09:44 AM
Coursefolder VALA115: Poliittisen analyysin menetelmät I Tutustuminen politiikan tutkimuksen erilaisiin analyysimenetelmiin. Jun 14, 2013 09:36 AM
Coursefolder FYSP120: M8: Fysiikan numeeriset menetelmät Laskennallinen fysiikka, numeriikan peruskäsitteet ja fyysikon tarvitsemia numeerisia menetelmiä. Datan analysointi ja graafinen esittäminen, numeerinen derivointi ja integrointi, yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaiseminen, differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen, käyrien sovittaminen, optimointi ja tietokonesimulaatiot. Kurssin ohjelmointikielenä on Matlab. Apr 03, 2013 08:52 AM