KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama

by admin last modified Mar 22, 2022 11:57 AM

Course begins and ends

Aug 01, 2020 - Jul 31, 2021.

Course contents

Yleisen kirjallisuuden lyriikkaa ja draamaa sekä kirjallisuushistoriaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeistä yleisen kirjallisuuden lyriikkaa ja draamaa

  • pystyy soveltamaan oppimiaan analyysitaitoja lyriikan ja draaman tulkinnassa

  • osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa.