Kurssin perustiedot ja Zoom-linkki

by Elina Katariina Jokinen last modified Feb 03, 2022 11:03 AM

XDOC3002 Tieteen popularisointi 5 op

Opettaja Elina Jokinen, elina.k.jokinen@jyu.fi, 040 522 6940 (viestit / WhatsApp)

Tapaamiset Zoomissa https://jyufi.zoom.us/j/2797833470

Pienryhmäjako: