MATS230 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

tekijä: admin Viimeisin muutos maanantai 17. huhtikuuta 2023, 19.50

Kurssi alkaa ja päättyy

06.09.2021 - 17.12.2021.

Kurssin sisältö

Johdatus osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, kuljetusyhtälö, Laplacen yhtälö, lämpöyhtälö ja aaltoyhtälö, fysikaaliset tulkinnat, yhtälöiden ominaisuuksia, yo. yhtälöiden ratkaiseminen, ratkaisujen esittäminen tietokoneella  

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
  • tunnistaa kuljetusyhtälön, Laplacen yhtälön, lämpöyhtälön ja aaltoyhtälön
  • tietää yo. yhtälöiden fysikaaliset tulkinnat
  • tuntee ja osaa soveltaa yo. yhtälöiden perusominaisuuksia 
  • osaa ratkaista yo. osittaisdifferentiaaliyhtälöihin liittyviä tehtäviä
  • osaa esittää tietokoneella yo. yhtälöiden ratkaisuja

Kirjallisuus

  • Evans: Partial differential equations