MATS230 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

by admin last modified Oct 07, 2022 01:40 PM

Course begins and ends

Sep 06, 2021 - Dec 17, 2021.

Course contents

Johdatus osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, kuljetusyhtälö, Laplacen yhtälö, lämpöyhtälö ja aaltoyhtälö, fysikaaliset tulkinnat, yhtälöiden ominaisuuksia, yo. yhtälöiden ratkaiseminen, ratkaisujen esittäminen tietokoneella  

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
  • tunnistaa kuljetusyhtälön, Laplacen yhtälön, lämpöyhtälön ja aaltoyhtälön
  • tietää yo. yhtälöiden fysikaaliset tulkinnat
  • tuntee ja osaa soveltaa yo. yhtälöiden perusominaisuuksia 
  • osaa ratkaista yo. osittaisdifferentiaaliyhtälöihin liittyviä tehtäviä
  • osaa esittää tietokoneella yo. yhtälöiden ratkaisuja

Literature

  • Evans: Partial differential equations