Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Haarukointimenetelmä - esimerkkitiedostot (katso näistä mallia ennen Newtonin menetelmän toteuttamista Matlabilla)

by Sanna Sinikka Mönkölä last modified Oct 15, 2019 10:57 AM
File haarukointiesimerkki.m — last modified Aug 11, 2020 12:04 PM
Avaa tämä Matlabilla ajettavaksi tai kutsu funktiota haarukointifunktio komentorivillä. esim. vali=haarukointifunktio(0,1).
File haarukointifunktio.m — last modified Aug 11, 2020 12:04 PM
Haarukointimenetelmän toteutus funktiona, jolle annetaan argumentteina tarkasteluvälin päätepisteet. Funktio palauttaa välin, jolta nollakohta löytyy. Laskentatarkkuus on annettu tässä tiedostossa (vaihtoehtoisesti sen voisi viedä funktiolle argumenttina).
File funktio.m — last modified Aug 11, 2020 12:04 PM
Laskee annetun (polynomi)funktion arvon.