Yleistä kurssista

by Juha Tapio Lehrbäck last modified Dec 04, 2019 04:33 PM

MATA182 Vektoricalculus 2, syksy 2019

Tervetuloa kurssille! Kurssi luennoidaan suomeksi, tenttiä voi suomeksi tai englanniksi. 
The lectures will be given in Finnish. You may ask for an English examination and exercises.

 • Esitietona on kurssi Vektoricalculus 1 (jonka esitietoina Calculus 1-3, tai JMA 1-3 ja Calculus 3, tai vastaavat tiedot).

Opetus:

 • Luennot torstaisin ja perjantaisin klo 10:15-12:00 MaD 202 (31.10.-12.12., ei itsenäisyyspäivänä pe 6.12.).
 • Harjoitukset torstaisin (7.11.-12.12., 6 kertaa) 
  • Ryhmä 1 klo 8:15-10:00 MaD 302
  • Ryhmä 2 klo 12:15-14:00 MaA 210
  • Ryhmä 3 klo 14:15-16:00 MaD 381
  • Ryhmä 4 klo 16:15-18:00 MaD 380 
 • Ratkomo MaD 2.-kerroksen aulassa toimii apuna harjoitustehtäviin ma, ti ja to klo 14-18.
  Kurssin luennoija (Juha L) paikalla ratkomossa (ainakin) tiistaisin klo 14-16.

Kurssin opettajat:

Juha Lehrbäck (luennot, harjoitusryhmät 3 ja 4, ratkomo tiistaisin)
juha.lehrback@jyu.fi , MaD370

Toni Ikonen (harjoitusryhmät 1 ja 2)
toni.m.h.ikonen@jyu.fi, MaD 251

Luentorunko

Kurssilla seurataan Kai Rajalan kirjoittamaa kurssin luentorunkoa, joka ilmestyy kurssin edetessä Materiaalikansioon (näkyy vain ilmoittautuneille)

Kurssikirja

 • Robert A. Adams, Christopher Essex: Calculus: a complete course, 8. painos, Pearson 2013. ISBN 978-0-321-78107-9. 
  Luvut 10.6 ja 14-16 poislukien 14.3, 16.6 ja 16.7.
  • Myös muut painokset soveltuvat kurssille.

Muuta luettavaa / katsottavaa

 • Aiheesta on paljon muitakin hyviä englanninkielisiä oppikirjoja. Esimerkiksi James Stewart: Calculus / Multivariable Calculus soveltuu kurssille.
 • Kurssilla käytetään geometriseen havainnointiin Exploring Multivariable Calculus -sivustoa https://sites.monroecc.edu/multivariablecalculus/
 • Myös GeoGebra 3D avulla voi tutkia kolmiuloitteisia ilmiöitä https://www.geogebra.org/3d
 • Laskut kannattaa yleensä tehdä käsin. Monimutkaisempaan laskentoon voi soveltaa esimerkiksi Wolfram Alpha -sivustoa http://www.wolframalpha.com
 • Vanhojen kurssien luentomonisteet ovat hyödyllisiä, esimerkiksi Veikko T. Purmonen: Differentiaali- ja integraalilaskentaa usean reaalimuuttujan funktioille I ja II.
 • Netistä löytyy paljon materiaalia (jonka taso vaihtelee). Esimerkiksi MIT:n kurssien verkkomateriaalia täällä ja täällä

Kurssin suorittaminen

 • Kurssin suoritukseen kuuluu sekä viikoittaisia näyttöjä (harjoitukset + pistokokeet), että kurssin päätyttyä kurssikoe
  Kurssin kokonaispistemäärä (max. 50 p) muodostuu seuraavista osasuorituksista:
  • pistokokeet (max. 10 p)
  • harjoitukset (max. 10 p)
  • kurssikoe (max. 30 p)
  Viikoittaisista pistokokeista (yhteensä 6 kpl) otetaan huomioon 5 parasta tulosta. 
  Yhdestä pistokokeesta voi saada 0-2 pistettä. 
  Harjoitustehtävistä saa yhden pisteen jokaista 10 % kohti, esim. 68 % tehty -> 6 pistettä. 
  Kurssikoe on torstaina 19.12.2019, uusintamahdollisuus tammikuussa 15.1.2020.
  Kurssin pistelasku löytyy TIM:istä: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/matematiikka/MATA182/2019/pisteet
 • Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan
  • pistokokeista vähintään 5 p
  • kurssikokeesta vähintään 12 p sekä
  • yhteensä vähintään 20 p.
 • Arvosanaan 5 vaaditaan vähintään 44 pistettä.
 • Kurssin voi suorittaa myös pelkällä lopputentillä, jossa osaaminen arvioidaan ainoastaan tenttisuorituksesta. 
  (Tämä suoritustapa on haastavampi. Jos olet epävarma, ota yhteyttä kurssin luennoitsijaan.) 
  Seuraava lopputentti järjestetään 18.3.2020.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen uudistetut tenttiohjeet sekä koko lukuvuoden tenttiaikataulut: 
https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle/opiskelu/tentit/mat_til_tentit

Kurssin käytäntöjä

 • Luennoilla keskustellaan (/ luennoitsija kertoo) käsiteltävästä aiheesta. Luennot keskittyvät erityisesti Vektoricalculuksessa tarvittavaan geometriseen havainnointiin.
 • Harjoituksissa opiskelijat merkitsevät tekemänsä tehtävät, keskustelevat pienryhmissä ratkaisuistaan sekä kyselevät epäselviksi jääneitä asioita. 
  Harjoituskerran lopuksi pidetään pisto- eli viikkokoe, joka arvostellaan ja palautetaan seuraavalla viikolla.
 • Luentorunko sisältää tekstimuodossa kurssin tärkeimmän sisällön.
 • Kurssikirjassa materiaali esitetään laajasti kuvien, esimerkkien ja harjoitustehtävien kera. Kurssin suorittaminen on mahdollista pelkän luentorungon varassa, mutta kurssi- tai muun oppikirjan käyttäminen antaa oppimiseen paremmat mahdollisuudet ja on suositeltavaa.
 • Ohjausta voi pyytää opetushenkilökunnalta niin ratkomossa kuin toimistoissakin. Neuvoa kannattaa aina kysyä.
 • Osallistumisesta: Kurssille ilmoittautuminen tarkoittaa aktiivista osallistumista. Harjoitusryhmiin osallistutaan viikottain. Mikäli et pääse omaan ryhmääsi, voit osallistua toiseen ryhmään. Harjoitustehtävät voi poikkeustilanteessa palauttaa kirjallisesti. Ota yhteyttä luennoijaan mikäli et erityisen syyn takia pysty osallistumaan kurssille useamman viikon ajan.